Kunnskapsbankens artikler om

Helse og omsorg

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Seksualitet

Seksuell helse og seksualitet Verdens helseorganisasjon sin arbeidsdefinisjon på seksuell helse er:   “En tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

19
nov

Seksualitet: Litteratur, materiell og nettressurser

I denne artikkelen har vi samlet et utvalg av ressurser i temaet seksualitet.

Les mer
26
okt

Traumebevisst forståelse som myndiggjørende praksis

Traumebevisst forståelse (TBF) er en forståelsesramme hvor miljøarbeidet i seg selv blir en intervensjon. Miljøarbeid kan forstås som trivsels-, lærings- og endringsarbeid i det miljøet hvor personer [...]

Les mer
14
okt

Kartleggingsverktøyene KroppKunn og SexKunn

Kartleggingsverktøyene, Kroppkunn og Sexkunn er revidert i 2020. I denne artikkelen får du informasjon om kartleggingsverktøyene og lenke til hvor man kan bestille dem.  

Les mer