Kunnskapsbankens artikler om

Minoritetsbakgrunn

Nytt søk

Minoritetsbakgrunn

På 80-tallet var det størst innvandring fra vestlige land til Norge, mens i dag har 73 prosent av innvandrerne ikke-vestlig bakgrunn. Med ikke-vestlig bakgrunn menes personer fra Øst-Europa, Asia, [...]

Åpne artikkel

Minoritetsspråklig

Språkproblemer kan skape misforståelser, som i verste fall kan få direkte følger for behandlingsutfallet. Det kan også gjøre tilgangen på tjenester dårligere for grupper som av språklige grunner har [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorgstjenestens møte med andre kulturer: Eksempel

Gyri Krogh, fagansvarlig i Tilrettelagte tjenester i Hammerfest, peker på at flyktninger er så mangt, men det som er utfordringen, er at dette er mennesker som ofte kan ha særlige utfordringer. I det [...]

Åpne artikkel
Bilde av samenes flagg

Samer med funksjonsnedsettelse

Prosjektet har hatt en tredelt problemstilling (sitat, s.5): Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) sin egen hverdag? Hvordan opplever samer med funksjonsnedsettelse(r) viktige [...]

Åpne artikkel

Kartlegging i samiske områder

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2017 på oppdrag fra Barne, - ungsoms- og familiedirektoratet og Nordens velferdssenter. Undersøkelsen ser på om det er forskjell i levekårene til personer i [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

4
apr

Helse- og omsorgstjenestens møte med andre kulturer: Eksempel

Det kan være spesielt utfordrende å ta hånd om flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Tjenestemottakere fra andre land eller med fremmedkulturell bakgrunn må møtes med kulturforståelse og kulturell [...]

Les mer
22
jan

Minoritetsbakgrunn

Innvandringen til Norge har de siste 25 årene økt jevnlig, viser tall fra statistisk sentralbyrå. I dag bor det mennesker fra mer enn 200 forskjellige land i Norge, men foreløpig finnes det lite [...]

Les mer
15
aug

Samer med funksjonsnedsettelse

Forskningsprosjektet «Mennesker med funksjonsnedsettelser og samisk bakgrunn» hadde som formål å rette fokus mot situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Rapporten «Situasjonen til samer med [...]

Les mer