Kunnskapsbankens artikler om

Kultur og fritid

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter

Tekst: Line Austrud-Hjelle og Silje Ask, Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter  Formål: Bidra til økt livskvalitet og respekt for mennesker med utviklingshemming og andre [...]

Åpne artikkel

Turistforeningen med tilrettelagte turer

De som for eksempel bor i Bærum, Molde, Hamar eller på Sunnmøre har allerede nå et tilbud om tilrettelagte turer med Turistforeningen. I tillegg har Turistforeningen i samarbeid med en [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

11
mar

Gjøvik kunst- og kulturskole

Gjøvik kommune var tidlig ute (1994) etter at Ansvarsreformen kom, og var en av de første kommuner i landet som startet opp med å tilby tilrettelagte kultur- og fritidstilbud til utviklingshemmede, [...]

Les mer
21
feb

SPOR -Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering

SPOR er en inkluderende forestilling med utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles (KKG) langvarige satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever, og med [...]

Les mer
19
sep

Aktivitetsområder

Musikk, dans, teater, billedkunst, litteratur, fysisk aktivitet. Mange utviklingshemmede har gitt viktige og vakre kulturbidrag, noen ganger uten å få den oppmerksomheten som fortjent, men [...]

Les mer