Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Kjersti Skarstad, PhD statsvitenskap. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden [...]

Åpne artikkel

E-læringsressurs: Jeg vil stemme!

Jeg vil stemme! er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Signo Vivo og Karde. Nettressursen er utviklet for at personer med utviklingshemming skal ha mulighet [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2013 nr. 1: FN konvensjonen

Tjenestene ute i kommunene må være bygget på grunnleggende prinsipper. Prinsipper som konvensjonen slår fast. Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt [...]

Åpne artikkel

Quiz om rettigheter for personer med utviklingshemming

Karde skriver at hovedmålet med prosjektet «Kjenn dine rettigheter» var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning, både for dem selv, familien, [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

9
sep

E-læringsressurs: Jeg vil stemme!

FoU-bedriften Karde har utviklet "Jeg vil stemme!", en e-læringsressurs om demokrati, politiske partier og valg. 

Les mer
10
aug

Utvikling 2013 nr. 1: FN konvensjonen

Dette nummeret av Utvikling retter fokus mot FN konvensjonen og diskriminering. Disse to temaene er tett forbundet med hverandre. 

Les mer
10
aug

Quiz om rettigheter for personer med utviklingshemming

Quizen "Kjenn dine rettigheter" er en quiz om rettigheter laget for mennesker med utviklingshemming. Spørsmål som inngår i quizen omhandler temaene bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og [...]

Les mer