Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948), [...]

Åpne artikkel
Illustrasjon av mennesker som bygger puslespill Copyright: Bufdir

E-læring om CRPD

Gjennom å ta dette e-læringskurset får du en grundig forståelse av CRPD og konvensjonens betydning i ulike sektorer. Kurset vil også gi en solid innføring i CRPDs  [...]

Åpne artikkel
Bilde av brukerrådet i Harstad

Brukerråd i Harstad – Blir sett og hørt

Bildetekst: Brukerrådet i Harstad  Ifølge Anne-Grete Roulund (f.v.), fritidsleder ved kulturenheten i kommunen, kom arbeidet i gang på initiativ fra førstelektor Marit Rustad ved [...]

Åpne artikkel

CRPD nettverk Agder

Bilde av seminardeltakere. Målet for prosjektet Å bedre levekårene til personer med utviklingshemming ved at de får helse- og omsorgstjenester som bygger på de grunnleggende prinsippene i [...]

Åpne artikkel
Siv Bjønnum

Menneskerettigheter på dagsorden

Foto: Siv Bjønnum, USHT Vestland (Hordaland) Fotograf: Otto von Münchow. Som et ledd i arbeidet med menneskerettigheter har senteret organisert et fagnettverk i samarbeid med USHT Vestland [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
feb

E-læring om CRPD

Bufdir har utviklet e-læring om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). CRPD er en konvensjon som beskytter menneskerettighetene til personer med [...]

Les mer
9
jan

Brukerråd i Harstad – Blir sett og hørt

Harstad kommune har jobbet aktivt med å fremme stemmene til personer med utviklingshemming. Et viktig element i dette er opprettelsen av et brukerråd. Harstad er en av få kommuner i landet med eget [...]

Les mer
8
jan

Medbestemmelse med husråd

Øvre Eiker kommune er i startgropen med å ta i bruk Husrådpakka. Det er et verktøy for brukermedvirkning som er utviklet av kommunene Bærum og Lillestrøm i samarbeid med Ridderne. Prosjektet er [...]

Les mer