Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Trondheim

Postadresse

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
NTNU
Postboks 8905 Fred Kavli-bygget
7491 Trondheim

Aud Elisabeth Witsø

Aud Elisabeth Witsø

Daglig leder ved NAKU / Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier, og har master og doktorgrad innen helsevitenskap. Jeg har bred arbeidserfaring og har hatt ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren.

Frode Dragsten

Rådgiver

Jeg er vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn fra NTNU. Jeg har jobbet  som vernepleier siden 2000 og har arbeidserfaring fra kommune, tvungen omsorg og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten (HAVO).

Eivind Bjerksetmyr

Eivind Bjerksetmyr

Seniorrådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning.

Bilde av Wenche Hukkelås

Wenche Hukkelås

Fagkonsulent

Jeg er utdannet vernepleier og har ulike videreutdanninger som målrettet metodisk miljøarbeid, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og veiledning.

Andre Paulsberg

Andre Paulsberg

Universitetslektor

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000.

Linda Barøy

Linda Barøy

Rådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett. Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid og pårørende og familie i kunnskapsbanken.

Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten

Erfaringsmedarbeider

Mine oppgaver i NAKU er å være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, bidra til å utarbeide lettlest materiale og med presentasjoner. 

Kim Berge

Kim Berge

Nestleder/ førstelektor

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling. Jeg arbeider med de fleste områder NAKU har befatning med og jeg er redaktør for naku.no.

Bilde av Anna Chalachanová. Fotograf er Marie von Krogh

Anna Chalachanová

Rådgiver

Jeg er utdannet vernepleier med master i sosialt arbeid og doktorgrad i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Anne Marit Bygdnes

Anne Marit Bygdnes

Rådgiver

Min arbeidserfaring er fra Kommunale helse- og omsorgstjenester, fra Habiliteringstjenesten, fra Vernepleierutdanning og Statsforvalteren, hvor vedtak om bruk av makt og tvang er en av hovedoppgavene.

Redaksjon

Ansvarlig redaktør Aud Elisabeth Witsø  
Redaktør Kim Berge  
Redaksjon kunnskapsbanken Linda Barøy Kultur og fritid, Helse og omsorg, Hjem og miljø, Pårøende og familie
  Eivind Bjerksetmyr Oppvekst og utdanning, Arbeid og aktivitet
  Kim Berge Tema og fagområde