Foreldre: Forskning

Bakgrunn Barn er en viktig del av et familieliv, og det å ha et barn med kronisk sykdom er forbundet med både glede og sorg. Det må imidlertid ikke underkjennes at kronisk syke eller [...]

Åpne artikkel

Familie: Forskning

I følge Tøssebro, Paulsen og Wendelborg vokser de fleste barn med funksjonshemming opp i sin familie. Av barn som var mellom 4-6 år bodde 1 prosent sammen med andre enn sine foreldre, 0 [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet - fra usynlig til inkludert Pårørendeprogrammet er et gratis e-læringsprogram som inneholder kunnskap om ulike verktøy til å utvikle bedre pårørendearbeid. Det kan brukes [...]

Åpne artikkel

Tro og Lys Norge

Gruppene er økmeniske, åpne for mennesker fra alle kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Du kan lese mer om Tro og Lys her

Åpne artikkel

Lovverk: Tro og livssyn

Kommunen skal legge til rette for at den enkelte deltar i og mestrer dagliglivets gjøremål. Dagliglivets gjøremål skal forstås bredt, og omfatter blant annet tros- og livssynssamfunn. Du kan lese [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

3
mai

Om Paraidrettssenteret i Trøndelag

Paraidrettssenteret i Trøndelag er det første av sitt slag i Norge, og foreløpig også det eneste. I denne artikkelen kan du lese om arbeidet deres. 

Les mer
21
apr

Kvinner med utviklingshemming og overgangsalder

Det finnes få studier om kjønnsperspektiver og aldring blant personer med utviklingshemming, selv om vi vet at kvinner lever lenger og har flere helseutfordringer enn menn (1, 2). Derfor finner vi [...]

Les mer
21
apr

E-læring: Verdier, personsentrert omsorg og funksjonelle analyser

Kurset er en grunnleggende innføring i betydningen av å legge til rette for tjenester basert på tjenestemottakerens egne verdier og ivareta personens psykologiske behov. Videre gir det en [...]

Les mer