Kunnskapsbankens artikler om

Selvbestemmelse

Nytt søk

Selvbestemmelse

Når det gjelder å definere begrepet selvbestemmelse, så finnes det flere eksempler på at det er forsøkt. Definisjoner kan være nyttige i mange sammenhenger, men kan ha klare begrensninger ved at de [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2015 nr. 1: Selvbestemmelse

Mange tenker ikke så nøye over hva selvbestemmelse er, men kanskje mer på hva det innebærer eller bare tar den for gitt. Utviklingshemmede vi har snakket med omskriver selvbestemmelse til [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse: Rapport om utviklingshemmede i media

Studien viser at lite har skjedd når det gjelder den generelle avisjournalistikken, mens de kvalitative studiene peker på endringer som utfordrer det konvensjonelle bildet.  [...]

Åpne artikkel

Veileder om gode medvirkningsprosesser

Det å fremme stemmene til alle personer som mottar helse- og omsorgstjenester, også personer som ikke uttrykker seg med ord, er i tråd med føringer i konvensjoner og lovverk. Og [...]

Åpne artikkel

Tanker om selvbestemmelse

Filmen varer i overkant av fire minutter. I filmen møter du seks voksne personer som snakker om selsbestemmelse. De prater blant annet om hva selvbestemmelse handler om og eksempler på tema de [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

10
mai

Veileder om gode medvirkningsprosesser

VID vitenskapelige høgskole i samarbeid med Klepp kommune har utgitt veilederen. Veilederen er et verktøy for å fremme gode medvirkningsprosesser sammen med personer som ikke uttrykker [...]

Les mer
29
apr

Tanker om selvbestemmelse

Sjiraffen kultursenter i Trondheim har, på oppdrag fra NAKU, laget filmen, Tanker om selvbestemmelse. 

Les mer
25
mar

Lettlest materiale om tjenester

På Helsenorge finner du lettlest materiale som er hentet fra Helsedirektoratets veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Materialet består av et [...]

Les mer