Kunnskapsbankens artikler om

Selvbestemmelse

Nytt søk

Selvbestemmelse

Når det gjelder å definere begrepet selvbestemmelse, så finnes det flere eksempler på at det er forsøkt. Definisjoner kan være nyttige i mange sammenhenger, men kan ha klare begrensninger ved at de [...]

Åpne artikkel

Utvikling 2015 nr. 1: Selvbestemmelse

Mange tenker ikke så nøye over hva selvbestemmelse er, men kanskje mer på hva det innebærer eller bare tar den for gitt. Utviklingshemmede vi har snakket med omskriver selvbestemmelse til [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse: Rapport om utviklingshemmede i media

Studien viser at lite har skjedd når det gjelder den generelle avisjournalistikken, mens de kvalitative studiene peker på endringer som utfordrer det konvensjonelle bildet.  [...]

Åpne artikkel

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en evidensbasert og universell tilnærming som kan benyttes for å sikre engasjement og aktiv deltakelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi for økt deltakelse og selvbestemmelse

  Kløvningstensprosjektet ble startet opp for fire år siden. Det kom i stand for å få brukerne å kommunisere mer med hverandre. Målet var å legge til rette for at beboerne aktivt skal kunne [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

3
jan

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en måte å tilby støtte til alle personer som trenger det, og har vist seg å være spesielt nyttig når det skal gis bistand og støtte til personer som har en kognitiv [...]

Les mer
21
des

Velferdsteknologi for økt deltakelse og selvbestemmelse

Sarpsborg kommune har tatt sjumilssteg i retning av å legge til rette for bruk av velferdsteknologi for personer med utviklingshemming. Ved Kløvningsten servicebase og bofellesskap brukes for [...]

Les mer
14
des

Aktiv støtte: Eksempel

Sandnes kommune benytter metoden Aktiv støtte for å få brukerne mer involvert. Det gjør dem bedre i stand til å mestre dagliglivets gjøremål. Hovedtanken er, som det ligger i navnet, å støtte og [...]

Les mer