Kunnskapsbankens artikler om

Aktivitetsområder

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

Aktivitetsområder: Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet I Norge har særlig helsesportsentrene på Beitostølen og Valnesfjord bidratt til å utvikle metoder og spennende innfallsvinkler for fysisk aktivitet, også om man er [...]

Åpne artikkel

Aktivitetsområder: Musikk

Musikk er noe vi kan ha felles, selv med ulikt funksjonsnivå. Noen kan spille, andre synge og noen har mest glede av å høre på. Rundt omkring i Norge er det mange musikktilbud for personer med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

11
mar

Gjøvik kunst- og kulturskole

Gjøvik kommune var tidlig ute (1994) etter at Ansvarsreformen kom, og var en av de første kommuner i landet som startet opp med å tilby tilrettelagte kultur- og fritidstilbud til utviklingshemmede, [...]

Les mer
21
feb

SPOR -Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering

SPOR er en inkluderende forestilling med utgangspunkt i Kristiansand Katedralskole Gimles (KKG) langvarige satsing på kunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering mellom elever, og med [...]

Les mer
19
sep

Aktivitetsområder

Musikk, dans, teater, billedkunst, litteratur, fysisk aktivitet. Mange utviklingshemmede har gitt viktige og vakre kulturbidrag, noen ganger uten å få den oppmerksomheten som fortjent, men [...]

Les mer