Kunnskapsbankens artikler om

Universell utforming

Nytt søk

Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon [...]

Åpne artikkel

Veileder og nettsted om velferdsteknologi og tilrettelegging i boliger

Veilederen, Bonum Domos,Gode boliger for personer med utviklingshemning, skal være en hjelp til pårørende og andre som er involvert i tilrettelegging av boliger og boforhold for yngre [...]

Åpne artikkel

Bolig for mestring og livskvalitet: Eksempel

Bygget som personen bor i, ble bygget for mange år siden. Da boligen skulle tilrettelegges for personen med synsnedsettelser, fikk Sarpsborg kommune hjelp av Huseby kompetansesenter. I tillegg fikk [...]

Åpne artikkel

E-læring: Informasjonsteknologi

Ja, vi kan er utviklet sammen med NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede med støtte fra Stiftelsen Dam. Nettressursen inneholder fire hovedelementer, tre av delene er for personer med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
feb

Veileder og nettsted om velferdsteknologi og tilrettelegging i boliger

Karde AS har gitt ut en veileder, Bonum Domos, om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for personer med utviklingshemming. Veilederen har samlet opplysninger om [...]

Les mer
29
nov

Bolig for mestring og livskvalitet: Eksempel

Sarpsborg kommune har jobbet med å tilrettelegge en bolig for en blind person, som også har utviklingshemming. Det gir spesielle utfordringer. Personen har en leilighet på Baterød bosenter, noen [...]

Les mer
25
nov

E-læring: Informasjonsteknologi

FoU-bedriften Karde har utviklet "Ja, vi kan", en nettressurs om informasjonsteknologi for personer med utviklingshemming. 

Les mer