Kunnskapsbankens artikler om

Habilitering

Nytt søk

Habilitering

Definisjon av habilitering Den norske offisielle definisjonen av innholdet i habiliteringsbegrepet er nedfelt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ( [...]

Åpne artikkel

Hverdagsrehabilitering og utviklingshemming

De politiske føringene viser at helse- og omsorgstjenestene skal omstilles gjennom at forebygging, rehabilitering og tidlig innsats vektlegges. Hverdagsrehabilitering er et eksempel på at tidlig [...]

Åpne artikkel

E-læring: Individuell plan

Nettstedet er også tilrettelagt for fagpersoner som ønsker innsikt i roller og ansvar for å sette igang og drive planarbeidet. Nettstedet samler informasjon, dokumentasjon og erfaringer om [...]

Åpne artikkel

E-læring: Kunnskapsbasert Habilitering

Emnet er utviklet i samarbeid Helseforetakene i Midt-Norge (Habilitering i spesialisthelsetjenesten), som har etterspurt opplæring for nytilsatte i tjenestene og oppdatert kompetanse hos alle ansatte [...]

Åpne artikkel

Rapport: Habilitering eller psykisk helsevern

Rapporten fra 2013 omhandler en liten gruppe mennesker med lettere grad av utviklingshemming, som har store og sammensatte funksjonsvansker i form av tilpasningsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
jan

Hverdagsrehabilitering og utviklingshemming

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering.  Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en [...]

Les mer
1
jan

E-læring: Individuell plan

Helsekompetanse har e-læringsprogram om individuell plan. Informasjonen er beregnet til alle, både til deg som ønsker en plan, eier en plan, er deltagere i en plan eller til de som trenger [...]

Les mer
14
nov

E-læring: Kunnskapsbasert Habilitering

Kunnskapsbasert habilitering er for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for habilitering, samhandling, tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, samt [...]

Les mer