Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Ofte går personer med en utviklingshemming uoppdaget gjennom rettsapparatet. Svake kommunikasjonsferdigheter [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Forskning

Kriminalitet der personer med utviklingshemming bryter straffeloven Da forskningen anslo at andelen innsatte med utviklingshemming i norske fengsler var 10,8 prosent (Søndenaa et al., 2008), var [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Lovverk og statlige føringer

Strafferettslig tilregnelighet Lovbrytere som på handlingstiden var utviklingshemmet i høy grad, kan ikke straffes, jf. straffeloven § 20 første ledd bokstav c. I praksis er det satt en veiledende [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Av psykologspesialist Eva Opdalshei   Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
aug

Kongsvinger satser på voldsforebygging

VIP er et voldsforebyggende program for personer med intellektuell funksjonsnedsettelse. Hensikten med VIP-kurs er at kursdeltagerne får bedre evne til å forstå egne følelser og evne til å sette [...]

Les mer
5
mai

Lettlest informasjon om seksuelle overgrep

Nettsiden noeharskjedd.no har lettlest informasjon om seksuelle overgrep laget for personer som trenger informasjon på en lett og forståelig måte. 

Les mer
17
jan

Nasjonal og regional sentre om vold og traumatisk stress

NKVTS  er et nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og RVTS er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Informasjon og lenker om sentrene [...]

Les mer