Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Når personer med utviklingshemming blir berørt av straffbare handlinger, er dette som offer, vitne eller [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Forskning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomgått artikler med temaet vold og overgrep i nære relasjoner, med den hensikt å få overblikk over hva man vet om omfang og [...]

Åpne artikkel

Armidilo: Et verktøy for risikovurdering i kommunale tjenester

Skrevet av Eireen Finden og Siv Anita Aasnes. Da jeg kom på jobb tirsdag morgen stod jeg oppført til å være med «Knut». Han har lett grad av utviklingshemming og bor i en leilighet tilknyttet et [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Av psykologspesialist Eva Opdalshei   Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
sep

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Forskning viser at personer med utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for overgrep enn befolkningen generelt. Tilrettelagte avhør skal benyttes ved avhør av vitner med [...]

Les mer
2
jul

Armidilo: Et verktøy for risikovurdering i kommunale tjenester

Utviklingshemming i seg selv er ikke forbundet med høyere risiko, hverken for vold eller seksuelle krenkelser. Det vi imidlertid vet, er at utviklingshemmede har sårbarhetsfaktorer som kan gi risiko [...]

Les mer
5
jun

Utviklingshemming og soning

Et videoforedrag om utviklingshemming og soning med førsteamanuansis Erik Søndanaa.

Les mer