Kunnskapsbankens artikler om

Kriminalitet

Nytt søk

Utviklingshemming og kriminalitet

Saksgangen i en straffesak kan framstilles skjematisk på følgende måte som vist her: Når personer med utviklingshemming blir berørt av straffbare handlinger, er dette som offer, vitne eller [...]

Åpne artikkel

Overgrep: Forskning

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomgått artikler med temaet vold og overgrep i nære relasjoner, med den hensikt å få overblikk over hva man vet om omfang og [...]

Åpne artikkel

Armidilo: Et verktøy for risikovurdering i kommunale tjenester

Skrevet av Eireen Finden og Siv Anita Aasnes. Da jeg kom på jobb tirsdag morgen stod jeg oppført til å være med «Knut». Han har lett grad av utviklingshemming og bor i en leilighet tilknyttet et [...]

Åpne artikkel

Kriminalitet: Oppfølging av utviklingshemmede som begår overgrep

Av psykologspesialist Eva Opdalshei   Målet for behandlingen var å hjelpe personene med utviklingshemming til å få et bedre liv, der overgrepshandlinger ikke forekommer. For å oppnå dette [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Artikkelen er skrevet av Rolf-Arne Sætre, Politioverbetjent i Kripos. Publisert i Magasinet Utvikling 2015. Artikkelen er oppdatert av forfatter 01.09.2020.  I løpet av 2013 og 2014 ble det [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

18
mar

Utviklingshemming og soning

Et videoforedrag om utviklingshemming og soning med førsteamanuansis Erik Søndanaa.

Les mer
4
jan

E-læring om seksuelle overgrep: Ingen hemmeligheter

Personer med utviklingshemming er mer utsatt for overgrep enn befolkningen for øvrig. Økt kunnskap og kompetanse i temaet kan bidra til å avdekke, håndtere og forebygge overgrep. 

Les mer
3
jan

Nasjonal og regional sentre om vold og traumatisk stress

NKVTS  er et nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og RVTS er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Informasjon og lenker om sentrene [...]

Les mer