Kunnskapsbankens artikler om

Seksualitet

Nytt søk

Seksualitet

Seksuell helse og seksualitet Verdens helseorganisasjon sin arbeidsdefinisjon på seksuell helse er:   “En tilstand av fysisk, emosjonelt, mentalt og sosialt velvære relatert til seksualitet [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Forskning

I BUFDIR (1-2013) sin rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming vises det til internasjonale studier som sier at utviklingen går i rett retning av større aksept for retten til seksualliv [...]

Åpne artikkel

Seksualitet: Lovverk og statlige føringer

Seksuelle rettigheter Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter som ivaretar rettigheter omkring seksuell helse, og respekt for og beskyttelse av enkelte menneskerettigheter må ligge til [...]

Åpne artikkel

Tilrettelegging for seksualitet: Eksempel

Ifølge Georg André Unnemark, fagansvarlig ved Tunet dagtilbud i bydelen Alna, er det generelt lite kompetanse på seksualitet for personer med utviklingshemming. I så måte ligger Alna langt fremme på [...]

Åpne artikkel

Seksualvennlig miljø

Sosiale og kulturelle forhold påvirker seksuell atferd. Tradisjoner, normer og regler danner rammer for hvordan ulike kulturer utøver seksualitet. Den gode seksualiteten utvikler seg innen samfunnets [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

7
feb

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep: Eksempel

«Si det til noen. Det tause får ord i Sortland kommune». Dette var tittel på en reportasje i Magasinet Utvikling i 2015. Sortland kommune arbeidet systematisk med å forebygge og håndtere seksuelle [...]

Les mer
2
jan

Veiledning om temaet seksualitet

Seksualitet og seksuell helse har lenge vært et neglisjert tema for personer med utviklingshemming. Personene har behov for mer kunnskap om kropp, forhold og seksualitet.

Les mer
26
jun

Seksualitet i alderdommen

I denne artikkelen kan du lese om utviklingshemming, seksualitet og overgangsalder. 

Les mer