Kunnskapsbankens artikler om

Psykisk helse

Nytt søk

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Lovverk og statlige føringer

Pasient- og brukerretighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, er regulert i Lov om pasient- og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Eksempel samarbeid i bofellesskap

Liv Nygård, som vi snakket med i 2011, forteller at hun nettopp har blitt pensjonist, og etter en hyggelig prat henviser Nygård oss videre til Thale Valland som er ny leder. Kalhagen bofellesskap [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og depresjon

Depresjon er en av de psykiske lidelsene som forekommer oftest i befolkningen (Knudsen, 2020). Forskningen viser at personer med utviklingshemming oftere utvikler psykiske lidelser enn befolkningen [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

17
jan

Nasjonal og regional sentre om vold og traumatisk stress

NKVTS  er et nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og RVTS er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Informasjon og lenker om sentrene [...]

Les mer
12
jan

Nasjonale og regionale sentre for rus og psykisk helse

På denne siden har vi samlet en oversikt over nasjonale og regionale kompetansesentre innenfor feltene rus og psykisk helse. 

Les mer
5
jan

De syv psykiske helserettighetene

Å skape god psykisk helse er en viktig målsetting for alle som yter helse- og omsorgstjenester. God psykisk helse skapes generelt gjennom samhandling med andre mennesker i det daglige livet.

Les mer