Kunnskapsbankens artikler om

BPA

Nytt søk

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere tjenester som omfatter praktisk og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet. Hjelpen kan gis både i og [...]

Åpne artikkel

BPA: Forskning

Uni Research Rokkansenteret har utgitt rapport (2/2017) etter følgeevaluering av rettighetsfestingen i brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Studien var utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. [...]

Åpne artikkel

BPA: Lovverk og statlige føringer

Rundskriv I-20/2000 følger opp lovgivers intensjon fra forarbeidet til lovendringen som innebærer at bruker innenfor vedtakstimene fra kommunen i prinsippet kan styre:  hvem vedkommende [...]

Åpne artikkel

Eksempel BPA: Bofellesskap

- Hvis vi har søkere som ønsker BPA og enten de selv kan være arbeidsleder eller har noen som kan være arbeidsleder for seg, så innvilger vi BPA om de ellers fyller kravene for å få BPA. Dette er en [...]

Åpne artikkel

BPA: Utfordringer

Vurdering av evne til å utføre arbeidslederrollen Arbeidslederrollen i BPA – ordningen er sentral for å oppnå brukerstyring. Arbeidsleder har ansvaret for den daglige driften med arbeidsoppgaver som [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

4
jun

BPA: Utfordringer

Det er flere problemstillinger som ofte blir reist når en vurderer BPA for utviklingshemmede. Noen er generelle bekymringer knyttet til økonomi og prioriteringer. Andre omhandler særlige [...]

Les mer
4
jun

BPA: Lovverk og statlige føringer

BPA er en måte å organisere tjenesten som omfatter praktisk og personlig assistanse for personer med nedsatt funksjonsevne og som har behov for bistand i dagliglivet. Hjelpen kan gis både i og [...]

Les mer
18
feb

BPA: Forskning

Hvordan har utviklingen i Norge vært om personer med utviklingshemming og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Har rettighetsfestingen som ble innført i 2015 bidratt til økning i bruk av BPA for [...]

Les mer