Kunnskapsbankens artikler om

Velferdsteknologi

Nytt søk

Om velferdsteknologi

Velferdsteknologi beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Velferdsteknologi omfatter teknologiske løsninger [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi: Forskning

Økt selvstendighet I rapporten fra forskningsprosjektet, Jeg Kan! vises det til at personene med utviklingshemming i prosjektet rapporterer om at de opplever økt forutsigbarhet og at de kommuniserer [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi: Lovverk og sentrale føringer

Et av tiltakene i FN konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) handler om at personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje som andre, skal ha tilgang til [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi for økt deltakelse og selvbestemmelse

  Kløvningstensprosjektet ble startet opp for fire år siden. Det kom i stand for å få brukerne å kommunisere mer med hverandre. Målet var å legge til rette for at beboerne aktivt skal kunne [...]

Åpne artikkel

Emma MeDLiv - En leilighet for Mestring, Deltakelse og Livskvalitet

NAKU har besøkt Bærum kommune og prosjektleder Sarhad Solaimani som forteller oss om bakgrunnen for leiligheten, hvordan de tenker leiligheten brukt og ikke minst viser oss leiligheten og noen av [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

20
mai

Velferdsteknologi: Lovverk og sentrale føringer

Hvilket lovverk styrer helse- og omsorgstjenestens bruk av velferdsteknologi, og hvilke sentrale føringer har vi i temaet? I denne artikkelen kan du lese mer om dette.

Les mer
20
mai

Om velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi? I denne artikkelen kan du blant annet lese om velferdsteknologi, hva er viktig i implementering, eksempler fra praksis og om hva du kan finne av informasjon i området [...]

Les mer
12
mai

Nettressurser om velferdsteknologi

I denne artikkelen viser vi til utvalgte ressurser knyttet til velferdsteknologi. 

Les mer