Kunnskapsbankens artikler om

Grunnskole

Nytt søk

Grunnskole

Barn med utviklingshemming er barn som ofte trenger ekstra oppfølging og hjelp. Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett på spesialundervisning [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Lovverk og statlige føringer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Ressurser og materiell

ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Sidene skal gjøre relevant teori om bruk av ASK lettere tilgjengelig, og gjennom [...]

Åpne artikkel

Bruk av teknologi i opplæringen

Statped har utviklet en egen læringsressurs på sin nettside som omhandler teknologi i opplæringen. På disse sidene finnes artikler om erfaringer og metodikk samt konkrete tips til apper. [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
aug

Diagnose og skole

Statped er en nasjonal tjenesteytende etat underlagt utdanningsdirektoratet. Den bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring av barn, [...]

Les mer
9
jan

Bruk av teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Flere lærere har fått øynene opp for bruk av spill som pedagogisk mulighet overfor elever med særlige behov i opplæringen. [...]

Les mer
2
jan

Grunnskole: Forskning

Alle barn har rett og plikt til opplæring fra det året de fyller seks år. Idealet er at barn med utviklingshemming skal vokse opp med sine jevnaldrende og inkluderes på samme arenaer som alle andre [...]

Les mer