Kunnskapsbankens artikler om

Grunnskole

Nytt søk

Grunnskole

Barn med utviklingshemming er barn som ofte trenger ekstra oppfølging og hjelp. Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett på spesialundervisning [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Lovverk og statlige føringer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Ressurser og materiell

ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Sidene skal gjøre relevant teori om bruk av ASK lettere tilgjengelig, og gjennom [...]

Åpne artikkel

Begrepene integrering og inkludering

Slik begrepene vanligvis brukes i dag så er integrering mer statisk enn inkludering. Integrering forstås i skolesammenheng som om barn med eksempelvis utviklingshemming får opplæring på samme sted og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

6
feb

Styringsverktøy sikrer gode overganger

Klepp kommune har gode erfaringer på å bruke styringsverktøy for å sikre overgangen fra barnehage til skole. I denne artikkelen deler styrer i Sørhellet barnehage sine erfaringer med å [...]

Les mer
5
feb

Overganger - En veileder til arbeidet

Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov. Utdanningsdirektoratet har laget en elektronisk [...]

Les mer
30
jan

Grunnskole: Lovverk og statlige føringer

Det er Opplæringsloven som regulerer grunnskoleopplæringen i Norge og den gjelder dermed for både grunnskolen og videregående opplæring. I tillegg har Norge forpliktet seg i ulike internasjonale [...]

Les mer