Kunnskapsbankens artikler om

Voksenopplæring

Nytt søk

Voksenopplæring

Fra 2002 har voksne gjennom opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Retten omfatter hele fag, deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter som [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Forskning

Det er ingen oversikt over hvor mange personer med utviklingshemming som deltar i voksenopplæring. Imidlertid viser Söderström og Tøssebro (2011) at det har skjedd en utvikling fra 1989 hvor det var [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Lovverk og statlige føringer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),   kapittel 4A omhandler opplæring spesielt organisert for voksne. Kapittelet lovfester retten til grunnskoleopplæring (§ [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Eksempler

Det heile byrja med ei kort forteljing som heimelekse.  Saman med læraren Roger starta dei å ta ut essensen frå forteljinga, og slik blei det eit fint dikt. I ettertid har det blitt mange dikt. [...]

Åpne artikkel

Diagnose og skole

Statped er geografisk organisert i fire regioner og har avdelinger for sammensatte lærevansker, språk- og talevansker, synsvansker, hørselsvansker, og vansker knyttet til ervervede hjerneskader. [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
aug

Diagnose og skole

Statped er en nasjonal tjenesteytende etat underlagt utdanningsdirektoratet. Den bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring av barn, [...]

Les mer
9
jan

FRAMskolen- Vallersund Gård

Framskolen er et lærested for unge voksne med utviklingshemming som er ferdig med videregående skole. Det er et folkehøyskolelignende tlbud til personene mellom 18 og 25 år. Framskolen ligger på [...]

Les mer
9
jan

Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæringstilbud som er spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud for å få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning, for å få en [...]

Les mer