Kunnskapsbankens artikler om

Ledelse og organisering

Nytt søk

Ledelse og organisering av tjenester for personer med utviklingshemming

Administrasjon og ledelse  Det gjøres gjerne et skille mellom begrepene administrasjon og ledelse, selv om disse er uløselig knyttet til hverandre. Der hvor administrasjon betegner de oppgavene [...]

Åpne artikkel

Forskning: Ledelse og organisering

I 2016 ble det gjennomført et omfattende tilsyn med tjenestene for utviklingshemmede. Det er til dels svært alvorlige forhold som er avdekket. I mange kommuner er tjenestene preget av svak styring og [...]

Åpne artikkel

Ledelse og organisering: Lovverk og statlige føringer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Loven pålegger kommunene å tilby helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Formålet er blant annet å forebygge, behandle og legge til rette for [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Ledelse og organisering

- Jeg var veldig spent. Jeg hadde jobbet i Sandefjord kommune lenge, og jeg visste at Teksleåsen ikke hadde et godt rykte. For meg var det viktig å stille tydelige krav til både ansatte og [...]

Åpne artikkel

Administrative oppgaver

Som leder vil en kunne stå i fare for å måtte bruke mye av sin tid nettopp på slike oppgaver. Noe som vil svekke muligheten til å ivareta ledelsesorienterte oppgaver som veiledning, motivering og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
nov

Om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesten

Det rettslige utgangspunkt er helsepersonelloven § 21, hovedregel om taushetsplikt. Denne bestemmelsen har som formål å verne pasienter og brukere og deres integritet, og bidra og sikre tillit til [...]

Les mer
24
nov

Dokumentasjon i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kapittel 8 i nasjonal veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming klargjør nasjonale helsemyndigheters forventninger til hvordan kommunene skal dokumentere helse [...]

Les mer
1
nov

Verktøy og metoder for etisk refleksjon

KS-satsningen, Samarbeid om etisk kompetanseheving, har utarbeidet en nettside med verktøy og metoder til bruk i etisk refleksjon. 

Les mer