Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på gjennom talespråk, skriftspråk, kroppsspråk, gester og tegn vil være svært forskjellig. Et [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Hva er ASK? from Kunnskapsfilm on Vimeo.  Snöball film og ISAAC Norge har med støtte fra Extrastiftelsen produsert en kort informasjonsfilm som forklarer hva ASK er. Filmen forklarer hva [...]

Åpne artikkel

Velferdsteknologi: Forskning

Rapporten Jeg kan! Innovasjon i livslange tjenester til personer med utviklingshemming bygger på et forskningsprosjekt gjennomført i perioden 2015 til 2019. Studien viser at [...]

Åpne artikkel

E-læring: Informasjonsteknologi

Ja, vi kan er utviklet sammen med NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede med støtte fra Stiftelsen Dam. Nettressursen inneholder fire hovedelementer, tre av delene er for personer med [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Velferdsteknologi og koronavirus

- Mitt råd er å tenke enkelt og ta i bruk enkel velferdsteknologi for å holde kontakten, sier Rasmussen. Hun har i tillegg til å være utdannet vernepleier videreutdanning i velferdsteknologi for [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

3
feb

Velferdsteknologi: Forskning

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne [...]

Les mer
25
jan

E-læring: Informasjonsteknologi

FoU-bedriften Karde har utviklet "Ja, vi kan", en nettressurs om informasjonsteknologi for personer med utviklingshemming. 

Les mer
15
mai

Kommunikasjon: Samspill

Samspillsguide om hva som kjennetegner et godt samspill med personer som har alvorlig eller dyp utviklingshemning.

Les mer