Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

I denne filmen vises et godt samspill mellom Lydia og hennes bror som har Down syndrom.  Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Den språklige uttrykksformen er ulik, men uavhengig av kommunikasjonsform er alle avhengig av å få opplæring knyttet til sin språklige uttrykksform. Eksempler på alternativ til talespråk er håndtegn [...]

Åpne artikkel

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

På siden til prosjektet, ELPIDA, står det at e-plattformen inneholder seks moduler som tar sikte på å gi opplæring, bevisstgjøring og /eller holdningsendring innen temaer som [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Tegn-til-tale

Statped har utarbeidet læringsressursen Mine tegn.  Mine tegn: Skolestart inneholder en bok og syv filmer som viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå [...]

Åpne artikkel
Bilde av to barnehender. Høyrehånden holde ren blyant og skriver på et ark. Copyright:NAKU

Sosiale historier som metode

Skrevet av: May Nyheim og Svein Harald Nygård, Statped. En sosial historie er et kort og avgrenset tiltak som beskriver en sosial situasjon. Den beskriver vanligvis hvor og når en [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

19
apr

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

Seks organisasjoner fra fem europeiske land, har kommet sammen for å lage en e-læringsplattform for foreldre til barn med utviklingshemming. 

Les mer
10
apr

Kommunikasjon: Tegn-til-tale

Tegn- til- tale brukes for å tydeliggjøre talespråket for dermed å styrke samspill og språkutvikling. Det brukes tegn som er utviklet for døve (døves eget tegnspråk) og tegnene blir brukt sammen med [...]

Les mer
14
mar

Sosiale historier som metode

Denne artikkelen beskriver muligheten til å benytte sosiale historier for å fremme sosial forståelse for mennesker med utviklingshemming og kommunikative forståelsesvansker. Metoden blir beskrevet og [...]

Les mer