Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

I denne filmen vises et godt samspill mellom Lydia og hennes bror som har Down syndrom.  Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Den språklige uttrykksformen er ulik, men uavhengig av kommunikasjonsform er alle avhengig av å få opplæring knyttet til sin språklige uttrykksform. Eksempler på alternativ til talespråk er håndtegn [...]

Åpne artikkel

E-læring: Penger og meg

E-læringen er laget på oppdrag for Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) med støtte fra Stiftelsen Dam.  E-læringen inneholder fire hovedtemaer, pengene mine, råd og tips, snarveier og [...]

Åpne artikkel

Veileder om gode medvirkningsprosesser

Det å fremme stemmene til alle personer som mottar helse- og omsorgstjenester, også personer som ikke uttrykker seg med ord, er i tråd med føringer i konvensjoner og lovverk. Og [...]

Åpne artikkel

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en evidensbasert og universell tilnærming som kan benyttes for å sikre engasjement og aktiv deltakelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

5
okt

E-læring: Penger og meg

Karde har utviklet e-læring om personlig økonomi for personer med utviklingshemming 

Les mer
10
mai

Veileder om gode medvirkningsprosesser

VID vitenskapelige høgskole i samarbeid med Klepp kommune har utgitt veilederen. Veilederen er et verktøy for å fremme gode medvirkningsprosesser sammen med personer som ikke uttrykker [...]

Les mer
3
jan

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en måte å tilby støtte til alle personer som trenger det, og har vist seg å være spesielt nyttig når det skal gis bistand og støtte til personer som har en kognitiv [...]

Les mer