Kunnskapsbankens artikler om

Kommunikasjon

Nytt søk

Kommunikasjon

Vi har alle en form for språk som vi bruker i vår samhandling med andre. Måten vi uttrykker oss på gjennom talespråk, skriftspråk, kroppsspråk, gester og tegn vil være svært forskjellig. Et [...]

Åpne artikkel

Kommunikasjon: Hva er ASK

Statped har laget en kort film som beskriver hva ASK er. 

Åpne artikkel

Veileder om gode medvirkningsprosesser

Det å fremme stemmene til alle personer som mottar helse- og omsorgstjenester, også personer som ikke uttrykker seg med ord, er i tråd med føringer i konvensjoner og lovverk. Og [...]

Åpne artikkel

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en evidensbasert og universell tilnærming som kan benyttes for å sikre engasjement og aktiv deltakelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. [...]

Åpne artikkel

Skjema bedrer overganger

Når vi skal tre inn en ny fase i våre liv, er det for oss alle knyttet uvisshet og uro til overgangen. For personer med utviklingshemming og for personer med kommunikasjonsvansker blir disse [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

10
mai

Veileder om gode medvirkningsprosesser

VID vitenskapelige høgskole i samarbeid med Klepp kommune har utgitt veilederen. Veilederen er et verktøy for å fremme gode medvirkningsprosesser sammen med personer som ikke uttrykker [...]

Les mer
3
jan

Aktiv støtte

Aktiv støtte er en måte å tilby støtte til alle personer som trenger det, og har vist seg å være spesielt nyttig når det skal gis bistand og støtte til personer som har en kognitiv [...]

Les mer
7
des

Skjema bedrer overganger

De store overgangene i livet kan være utfordrende for personer med utviklingshemming og personer som har kommunikasjonsvansker. Bytte fra barneskole til ungdomsskole eller fra foreldrehjemmet til [...]

Les mer