Kunnskapsbankens artikler om

Ernæring

Nytt søk

Ernæring og helse for personer med utviklingshemming

Det er sjelden man ser akutte effekter av hva vi spiser, unntatt når man får i seg bedervet mat eller mat man eventuelt er allergisk overfor. Maten vår kan fremme god helse om den er sammensatt på en [...]

Åpne artikkel

Ernæring og diagnose

Tekst: Malin Sveinsdotter Lystad. − Akkurat som folk flest har utviklingshemmede varierende ernæringsutfordringer. Hva som er gode tiltak er avhengig av at man tenker mer individuelt enn på [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Veien til matglede

I Sagene bydel er det 6 bofellesskap med til sammen 40 personer med utviklingshemming, hvor mange av dem har større behov for ernæringsoppfølging. Med tanke på hvor viktig forebyggende helsearbeid i [...]

Åpne artikkel

Ernæringsarbeid i tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune

Bergen kommune er et av eksemplene som ofte trekkes frem på kommuner som har jobbet med ernæringsspørsmål for utviklingshemmede. Det er ikke tilfeldig. Gjennom utviklingsarbeid over år har de [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

26
sep

Ernæring: Litteratur, materiell og nettressurser

I denne artikkelen har vi samlet et utvalg av ressurser i temaet ernæring.

Les mer
26
sep

Ernæring og helse for personer med utviklingshemming

God helse er knyttet til en rekke faktorer som kan påvirkes av det enkelte individ, familien og andre nærpersoner og skole, arbeid og samfunnsliv. Helse er også knyttet til kostholdet på mange [...]

Les mer
15
aug

E-læring: Dokumentasjon av helsehjelp

E-læring om dokumentasjon er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) i samarbeid med Telemark Kompetanse. Du finner den på siden hos KS [...]

Les mer