Kunnskapsbankens artikler om

Ernæring

Nytt søk

Ernæring og helse for personer med utviklingshemming

Det er sjelden man ser akutte effekter av hva vi spiser, unntatt når man får i seg bedervet mat eller mat man eventuelt er allergisk overfor. Maten vår kan fremme god helse om den er sammensatt på en [...]

Åpne artikkel
Jente som spiser frokost. Illustrasjonsfoto.

Utviklingshemming og ernæring: Forskning

Forskning peker på økt forekomst av undervekt blant personer med alvorlig og dyp utviklingshemming, mens de med lett og mild utviklingshemming har økt forekomst av overvekt (Hove 2003). [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Veien til matglede

I Sagene bydel er det 6 bofellesskap med til sammen 40 personer med utviklingshemming, hvor mange av dem har større behov for ernæringsoppfølging. Med tanke på hvor viktig forebyggende [...]

Åpne artikkel

Ernæringsarbeid i tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune

Bergen kommune er et av eksemplene som ofte trekkes frem på kommuner som har jobbet med ernæringsspørsmål for utviklingshemmede. Det er ikke tilfeldig. Gjennom utviklingsarbeid over år har de [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

24
mar

Ernæring: Kostverktøy

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon - Helse Midt-Norge har utviklet et program som er til støtte og hjelp også for de som yter tjenester til personer med utviklingshemming. 

Les mer
20
mar

Kosthold: E-Læring

Hva er egentlig god ernæringspraksis? Og hvordan kan du bidra til det der du jobber - uten å tråkke på brukernes selvbestemmelsesrett?   

Les mer
12
jan

Utviklingshemming og ernæring: Forskning

Hva sier forskning om utviklingshemming og ernæring, og hvilke verktøy og ressurser er tilgjengelig i Norge? Dette kan du lese om i denne artikkelen

Les mer