Kunnskapsbankens artikler om

Grunnskole

Nytt søk

Grunnskole

Barn med utviklingshemming er barn som ofte trenger ekstra oppfølging og hjelp. Barn som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har rett på spesialundervisning [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Lovverk og statlige føringer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonens formål er ”å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Ressurser og materiell

ASK-loftets nettsider inneholder teoretisk og praktisk fagstoff omkring alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Sidene skal gjøre relevant teori om bruk av ASK lettere tilgjengelig, og gjennom [...]

Åpne artikkel

Bruk av teknologi i opplæringen

Statped har utviklet en egen læringsressurs på sin nettside som omhandler teknologi i opplæringen. På disse sidene finnes artikler om erfaringer og metodikk samt konkrete tips til apper.

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

4
jan

Tvang og makt i skolesektoren

Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming er regulert ulikt avhengig av hvilket lovverk som gjelder for de tjenester man mottar. Temaet er fra tid til annen også [...]

Les mer
18
apr

Grunnskole

Det å få grunnskoleopplæring er en rett og plikt som gjelder alle barn. Tidligere var det et eget spesialskole system for barn med særskilte behov, mens idealet i dag er at alle barn skal kunne gå på [...]

Les mer
30
jan

Grunnskole: Ressurser og materiell

På denne siden viser vi til noen få eksempler på materiell og litteratur som er aktuell for grunnskolen.

Les mer