Kunnskapsbankens artikler om

Søsken

Nytt søk

Søsken: Introduksjon

På området Søsken finner du artikler som tar opp ulike sider ved å være søsken til personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser. Området har en bred inngang til temaet og vektlegger [...]

Åpne artikkel

Søsken: Forskning

Norske studier Det er ikke mange norske studier om dette temaet. Noen av dem har intervjuet foreldrenes og sett på deres opplevelser.  Foreldrene meddeler at de ser at søsken til barn med [...]

Åpne artikkel
Bilde av blomster Copyright NAKU

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Lov om pasient- og brukerrettigheter og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, utgjør det juridiske rammeverket for samarbeidet mellom bruker, pårørende og tjenesteapparatet. De nasjonale [...]

Åpne artikkel

Søsken til personer med utviklingshemming: Eksempel

– Tjenestene glemmer ofte søsknene, sier Torun Vatne, psykologspesialist ved Frambu, som har jobbet med og forsket på søskenintervensjon. Hun opplever at tiltakene som tilbys overfor søsken er [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet - fra usynlig til inkludert Pårørendeprogrammet er et gratis e-læringsprogram som inneholder kunnskap om ulike verktøy til å utvikle bedre pårørendearbeid. Det kan brukes [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

15
jun

Pårørende og familie: Lovverk og statlige føringer

Pårørende til personer med utviklingshemming har en sentral rolle i tjenesteapparatets arbeid med å utvikle gode tjenestetilbud. Pårørendes rettigheter og kommunens plikter overfor pårørende, både på [...]

Les mer
19
apr

Eksempel: Pårørendeprogrammet

På denne siden finner du eksempler på litteratur og materiell som er aktuelt i arbeidet med familier og pårørende

Les mer
25
nov

Søsken til personer med utviklingshemming: Eksempel

Søsken som er pårørende til en bror eller søster med omfattende diagnoser, blir ofte oversett. Et sted de ikke blir det, er ved Frambu. Det er landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser [...]

Les mer