Kunnskapsbankens artikler om

Dagsenter

Nytt søk

Dagsenter

Dagsentrene gir et organisert dagtilbud til ulike grupper av brukere. Hvor utbygd disse tilbudene er, varierer blant annet med kommunestørrelse, økonomi og lokale forhold. Noen steder er det tilbud [...]

Åpne artikkel

Dagsenter: Forskning

De kommunale dagsentrene består delvis av gruppespesifikke tilbud, orientert mot bestemte diagnosegrupper, og delvis av gruppeoverskridende tiltak og ordninger. Sett under ett, utgjør slike ordninger [...]

Åpne artikkel

Arbeid og aktivitet: Lovverk og statlige føringer

Statlige føring for arbeidsdeltakelse Høy sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet regnes som sentrale mål for norsk velferdspolitikk (Hernes, 2019). Ifølge arbeidslinja, som har stått [...]

Åpne artikkel

Radarveien dagsenter: Eksempel

Radarveien dagsenter ble opprettet i 1973, og het da Radarveien daghjem og skole. Etter ansvarsreformen i 1991 ble Stiftelsen Radarveien etablert som en egen ideell stiftelse, og siden da har [...]

Åpne artikkel

Tre og Tekstil - et kommunalt arbeidssenter: Eksempel

Om det å jobbe på Tre og Tekstil så sier arbeidstaker Sverre Jortveit Dyrstad; "Jeg må alltid ha kaffe på morgenen før vi begynner å jobbe. Så skifte til arbeidstøy, jeg har tresko med [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

29
jun

Arbeidets betydning for personer med utviklingshemming

Personer med utviklingshemming har rett til arbeid på lik linje med andre. Det slås fast i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (FN 2006). Samtidig har det over [...]

Les mer
31
jan

Aldring: Eksempel

Karmøy kommune har i mange år jobbet med å gi eldre personer med funksjonsnedsettelser et godt og veltilpasset tilbud. Som Marit Elin Hansen, virksomhetsleder for kommunes bolig- og [...]

Les mer
1
jan

Idebank for aktiviteter - TAFF

TAFF er en nettside med en idèbank over aktiviteter. Nettsiden er resultat fra et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet.

Les mer