Kunnskapsbankens artikler om

Miljøterapi

Nytt søk
Bilde av himmel og skyer

Miljøterapi: Introduksjon

Om kunnskapsbankområdet miljøterapi I miljøterapiområdet i kunnskapsbanken finner du fagtekster basert på forskning blant annet om miljøterapi, miljøterapeutrollen, kunnskapsbasert [...]

Åpne artikkel
Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista Fyr

Kunnskapsbasert miljøterapi: Forskning

Bilde: Audgunn Vilhelmsen, Galleri Lista fyr. At et fagområde er kunnskapsbasert, eller evidensbasert, viser til at fagområdet bruker forskningsbasert kunnskap, samt erfaringer fra praksis knyttet [...]

Åpne artikkel
Gul blomst

Miljøterapi: Lovverk og sentrale føringer

Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet, og bidra til å [...]

Åpne artikkel

Faglig satsing på målrettet miljøarbeid: Eksempel

Før Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, slo seg sammen til «nye» Drammen kommune i 2020, jobbet de tre kommunene med kompetansebygging innen målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring. – Dette var [...]

Åpne artikkel
Bronfenbrenner økologiske modell

Miljøets betydning for miljøterapeutisk arbeid: Forskning

Bronfenbrenners teori studerer individers utvikling i deres naturlige miljø, for eksempel hjem, skole, arbeid. Dette til forskjell fra enkelte psykologiske teorier, som studerer individer i kliniske [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

12
feb

Sosial validitet: Eksempel

Sosial validitet er en viktig dimensjon i anvendt atferdsanalyse og miljøterapi. Det handler om hva folk i omgivelsene synes om et tiltak og er en subjektiv bedømmelse av tiltaket. Velferdsetaten i [...]

Les mer
20
nov

Verktøy og ressurser for miljøterapeutisk arbeid

I denne artikkelen viser vi til noen ulike verktøy som kan benyttes i miljøterapeutisk arbeid. For å benytte noen av de verktøyene som vi viser til er det viktig å sette det inn i en [...]

Les mer
20
nov

Miljøets betydning for miljøterapeutisk arbeid: Forskning

I denne artikkelen retter vi søkelyset på hvordan omgivelser og organisatoriske forhold kan påvirke livet til personer med utviklingshemming. Urie Bronfenbrenners økologiske teori har vært og er [...]

Les mer