Kunnskapsbankens artikler om

Aldring

Nytt søk

Utviklingshemming og aldring

Sammenlignet med bare få tiår tilbake har levealderen i befolkningen økt betraktelig, også blant personer med utviklingshemming. Aldring innebærer gradvis utvikling av funksjonsfall og sansetap, [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming, aldring og helse: Forskning

For personer med utviklingshemming er det særlige utfordringer knyttet til aldring. Mange lever med sykdommer, kroniske helseplager og funksjonsnedsettelser gjennom hele livet. [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Aldring: Eksempel

– Du har alt fra dem som fungerer godt til dem som kanskje ikke kan uttrykke så mye, og som kanskje trenger hjelp til alle vurderinger. Det gjør jo at dette med aldring, endringer og overganger [...]

Åpne artikkel

Lindrende omsorg og behandling - Materiell

Opplæringshefte for ansatte; Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming. Dette opplæringshefte er laget av Hamar kommune og Utviklingssenter for sykehjem og [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

7
mar

E-læring: Dokumentasjon av helsehjelp

E-læring om dokumentasjon er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) i samarbeid med Telemark Kompetanse. Du finner den på siden hos KS [...]

Les mer
15
jan

Når helsen svikter hos eldre personer med utviklingshemming

Hva bør ansatte i helse- og omsorgstjenesten være spesielt oppmerksom på når det gjelder helseutfordringer for aldrende personer med utviklingshemming, og hvordan følge opp og formidle opplysninger [...]

Les mer
4
jan

Nasjonal faglig retningslinje om demens

Helsedirektoratet har utgitt en nasjonal faglig retningslinje om demens. 

Les mer