Kunnskapsbankens artikler om

Hjem og miljø

Nytt søk

Hjem og miljø: Introduksjon

Alt i 1970-årenes drøftinger om alternativer til institusjonene ble det definert at boform= bolig + service. Denne tankegangen innebar mulighet for stor variasjon i måtene samfunnet samtidig kunne [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 3 handler om universell utforming. Formålet i loven er å,  "fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon [...]

Åpne artikkel

Emma MeDLiv - En leilighet for Mestring, Deltakelse og Livskvalitet

NAKU har besøkt Bærum kommune og prosjektleder Sarhad Solaimani som forteller oss om bakgrunnen for leiligheten, hvordan de tenker leiligheten brukt og ikke minst viser oss leiligheten og noen av [...]

Åpne artikkel

E-læring: Mitt hjem-Min arbeidsplass

Prosjektet var et samarbeid mellom Høgskolene i Midt-Norge og Senter for Omsorgsforskning. Prosjektgruppen består av tre prosjektmedarbeidere med utviklingshemming, tre ansatte fra høyskolene og [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

20
mai

Velferdsteknologi: Lovverk og sentrale føringer

Hvilket lovverk styrer helse- og omsorgstjenestens bruk av velferdsteknologi, og hvilke sentrale føringer har vi i temaet? I denne artikkelen kan du lese mer om dette.

Les mer
20
mai

Om velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi? I denne artikkelen kan du blant annet lese om velferdsteknologi, hva er viktig i implementering, eksempler fra praksis og om hva du kan finne av informasjon i området [...]

Les mer
12
mai

Nettressurser om velferdsteknologi

I denne artikkelen viser vi til utvalgte ressurser knyttet til velferdsteknologi. 

Les mer