Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt og samhandling  NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Primærhelseteam

Våren 2018 startet et nasjonalt pilotprosjekt der ni kommuner spredt over hele landet tester ut såkalte primærhelseteam. Teamene består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og målet er å [...]

Åpne artikkel

Dokumentasjon i tjenestene til personer med utviklingshemming

Veilederen inneholder mange skal og må krav. Det forventes at virksomhetsledere er kjent med kravene og at de kan gjøre rede for hvordan de ulike kravene er operasjonalisert (eller sjekket [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

28
jun

Utviklingshemming og syn

Denne artikkelen har til hensikt å beskrive synsrelaterte utfordringer hos mennesker med utviklingshemming. Artikkelen omhandler informasjon om synshemming, og anslagsvis forekomst av [...]

Les mer
10
nov

Nettressurser om trening og fysisk aktivitet

Karde AS i samarbeid med NFU har utviklet fritt tilgjengelige nettressurser om fysisk aktivitet og trening laget for personer med utviklingshemming, og de har også utviklet nettressurs for [...]

Les mer
4
okt

Utviklingshemming og koronapandemi

Hvordan har koronapandemien påvirket personer med utviklingshemming? I denne artikkelen viser vi til rapporter og forskning som handler om utviklingshemming og koronapandemi.

Les mer