Kunnskapsbankens artikler om

Helse

Nytt søk

Helse

Helse dreier seg om noe langt mer enn spørsmålet hvorvidt sykdom foreligger eller ikke. Helse har stor betydning for livskvalitet og har ofte også betydning for en persons leveutsikter. Det [...]

Åpne artikkel

Helse: Forskning

Helsesvikt og samhandling  NAKU har tidligere oppsummert tilgjengelig forskning om utviklingshemming og helse i to rapporter: Helseoppfølging av personer med utviklingshemming (2007) og [...]

Åpne artikkel

Helse- og omsorg: Lovverk og sentrale føringer

Pasient- og brukerrettighetsloven Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Primærhelseteam

Våren 2018 startet et nasjonalt pilotprosjekt der ni kommuner spredt over hele landet tester ut såkalte primærhelseteam. Teamene består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og målet er å [...]

Åpne artikkel

Dokumentasjon i tjenestene til personer med utviklingshemming

Veilederen inneholder mange skal og må krav. Det forventes at virksomhetsledere er kjent med kravene og at de kan gjøre rede for hvordan de ulike kravene er operasjonalisert (eller sjekket [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

7
mar

E-læring: Dokumentasjon av helsehjelp

E-læring om dokumentasjon er utarbeidet av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold og Telemark (Vestfold) i samarbeid med Telemark Kompetanse. Du finner den på siden hos KS [...]

Les mer
28
jun

Utviklingshemming og syn

Denne artikkelen har til hensikt å beskrive synsrelaterte utfordringer hos mennesker med utviklingshemming. Artikkelen omhandler informasjon om synshemming, og anslagsvis forekomst av [...]

Les mer
7
jun

Hva sier forskning om identitet?

I enkelte av disse studiene drøftes spørsmål knyttet til identitet og funksjonshemming/utviklingshemming. Vår personlig identitet kan også knyttes til forhold som skiller oss fra andre mennesker som [...]

Les mer