Kunnskapsbankens artikler om

Selvbestemmelse

Nytt søk

Selvbestemmelse

Når det gjelder å definere begrepet selvbestemmelse, så finnes det flere eksempler på at det er forsøkt. Definisjoner kan være nyttige i mange sammenhenger, men kan ha klare begrensninger ved at de [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse: Rapport om utviklingshemmede i media

Studien viser at lite har skjedd når det gjelder den generelle avisjournalistikken, mens de kvalitative studiene peker på endringer som utfordrer det konvensjonelle bildet.  [...]

Åpne artikkel
Bilde av brukerrådet i Harstad

Brukerråd i Harstad – Blir sett og hørt

Bildetekst: Brukerrådet i Harstad  Ifølge Anne-Grete Roulund (f.v.), fritidsleder ved kulturenheten i kommunen, kom arbeidet i gang på initiativ fra førstelektor Marit Rustad ved [...]

Åpne artikkel

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

På siden til prosjektet, ELPIDA, står det at e-plattformen inneholder seks moduler som tar sikte på å gi opplæring, bevisstgjøring og /eller holdningsendring innen temaer som [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

9
jan

Brukerråd i Harstad – Blir sett og hørt

Harstad kommune har jobbet aktivt med å fremme stemmene til personer med utviklingshemming. Et viktig element i dette er opprettelsen av et brukerråd. Harstad er en av få kommuner i landet med eget [...]

Les mer
8
jan

Medbestemmelse med husråd

Øvre Eiker kommune er i startgropen med å ta i bruk Husrådpakka. Det er et verktøy for brukermedvirkning som er utviklet av kommunene Bærum og Lillestrøm i samarbeid med Ridderne. Prosjektet er [...]

Les mer
19
apr

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

Seks organisasjoner fra fem europeiske land, har kommet sammen for å lage en e-læringsplattform for foreldre til barn med utviklingshemming. 

Les mer