Kunnskapsbankens artikler om

Samhandling

Nytt søk

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Lovverk og statlige føringer

Rett og plikt til koordinator og samhandling Rett og plikt til samhandling,  koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovregler. • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 • [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Samhandling: Eksempler

Åse Mette og Kurt tok et valg da de flyttet til Andøya fra Bodø med to små barn. Eldstedatter, Maria, hadde særskilte behov og fikk senere diagnosen autisme og lett utviklingshemning. Da familien [...]

Åpne artikkel

E-læring: Individuell plan

Nettstedet er også tilrettelagt for fagpersoner som ønsker innsikt i roller og ansvar for å sette igang og drive planarbeidet. Nettstedet samler informasjon, dokumentasjon og erfaringer om [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

12
mai

Ordbok: Hva betyr ordene-Vanskelige ord og kommunale tjenester

Dette er en ordbok om vanskelige ord i forhold til kommunale tjenester, økonomi og bolig. Den ble utgitt i 2012, og revidert i 2021. 

Les mer
14
apr

Psykisk helse: Eksempel samarbeid i bofellesskap

I kunnskapsbanken har det siden 2011 ligget en artikkel om Kvam kommune. Artikkelen inneholdt et eksempel på godt samarbeid, innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, i oppfølging av [...]

Les mer
22
mar

Verktøy og metoder for etisk refleksjon

KS-satsningen, Samarbeid om etisk kompetanseheving, har utarbeidet en nettside med verktøy og metoder til bruk i etisk refleksjon. 

Les mer