Kunnskapsbankens artikler om

Habilitering

Nytt søk

Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem tre sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om individuell plan ved ytelse av [...]

Åpne artikkel

Habilitering:Forskning om Habilitering og koordinerende oppfølging til personer med sammensatte behov

Habiliteringsforskning er forskning som fokuserer på å forstå, evaluere og forbedre tjenester for personer med ulike funksjonsnedsettelser eller habiliteringsbehov. Denne typen forskning tar sikte på [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Lovverk og sentrale føringer

Habilitering en prosess som bidrar til å styrke mennesker med funksjonsnedsettelser, slik at de kan oppnå best mulig deltakelse og livskvalitet. Habilitering påvirkes av en rekke lover og [...]

Åpne artikkel

Koordinerende enhet: Eksempel

I Ringerike kommune møter vi Torhild Lien og Lillan Brattsberg som utgjør 2/3 av koordinerende enhet i kommunen. Begge jobber 50 % og tilsammen er det 3 ansatte og 150 % stilling i kommunens [...]

Åpne artikkel

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Personer med utviklingshemming har høyere forekomst av komorbiditet sammenlignet med befolkningen ellers (McCarron et al., 2011). I en studie gjennomført i Nederland fant man at 47% av populasjonen [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

8
okt

Habilitering:Forskning om Habilitering og koordinerende oppfølging til personer med sammensatte behov

På denne side kan du lese om habilitering, habiliteringsforskning, koordinering og individuell plan.

Les mer
28
jun

Habilitering

Ordet «habilitering» har sin opprinnelse i det latinske adjektivet «habilis» som betyr bekvem, passende eller dugelig, og verbet «habere» som betyr å ha eller å få. Utledet av dette betyr [...]

Les mer
19
okt

E-læringer: Kunnskapsbasert Habilitering

Det er utviklet e-læringer om Kunnskapsbasert habilitering, et for kommuner og et for spesialisthelsetjenester. E-læringene er for deg som ønsker økt innsikt og forståelse for [...]

Les mer