Kunnskapsbankens artikler om

Boformer

Nytt søk

Boformer

Likevel ble ikke egen bolig den framtredende situasjonen for utviklingshemmede. 1990-årenes gjennomføring av ansvarsreformen satte fart i den kommunale planlegging og realisering av boformer for [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Erfaringer med kjøp av egen bolig

Rapporten presenterer erfaringer med både prosess og boligløsning. Spørsmålet er: Hvordan kan kommunene støtte og bidra, og hva er erfaringene med de ulike løsningene som er prøvd ut? I rapporten [...]

Åpne artikkel

Tidlig kartlegging av boligbehov gir større treffsikkerhet

Kartleggingen i Bergen skjer i et samarbeid mellom forvaltningsenheten og tjenestekoordinatorer, som er dem som har kontakten direkte mot familiene. Foreldre sammen med brukere blir tidlig invitert [...]

Åpne artikkel

Veileder og nettsted om velferdsteknologi og tilrettelegging i boliger

Veilederen, Bonum Domos,Gode boliger for personer med utviklingshemning, skal være en hjelp til pårørende og andre som er involvert i tilrettelegging av boliger og boforhold for yngre [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

4
apr

Erfaringer med kjøp av egen bolig

Sintef har skrevet en forskningsrapport som viser løsninger i seks kommuner som på ulike måter forsøker å legge til rette for at utviklingshemmede kan velge, kjøpe/bygge og eie bolig [...]

Les mer
8
feb

Tidlig kartlegging av boligbehov gir større treffsikkerhet

Bergen kommune har lenge jobbet med tidlig å kartlegge boligbehov for personer med utviklingshemming. Etatsdirektør Olivera Kostovska forteller at Etat for tjenester til utviklingshemmede etablerte [...]

Les mer
1
feb

Veileder og nettsted om velferdsteknologi og tilrettelegging i boliger

Karde AS har gitt ut en veileder, Bonum Domos, om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for personer med utviklingshemming. Veilederen har samlet opplysninger om [...]

Les mer