Kunnskapsbankens artikler om

Aktivitetsområder

Nytt søk

Kultur og fritid

Kultur og utviklingstrekk Det er en allmenn oppfatning at kultur og fritid er viktig for den enkeltes livskvalitet og livsutfoldelse i alle faser av livet. En meningsfylt fritid gir muligheter for [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Forskning

Fritid ble reformens taper 1990-årene skulle være et løft for utviklingshemmedes levekår, hvor vi blant annet så et økt fokus på boliger. Man så derimot en tilbakegang i fritidsaktivitetene, [...]

Åpne artikkel

Kultur og fritid: Lovverk og statlige føringer

Forskning viser at personer med utviklingshemming har begrensede sosiale nettverk og få nære venner. De er en høyrisikogruppe for å utvikle livsstilssykdommer. Det er også slik at voksne med [...]

Åpne artikkel

SPOR -Scenekunst som verktøy for mestring, forståelse og inkludering

SPOR Omtrent 100 ungdommer mellom 16-21 år    Et symfoniorkester med 73 musikere 19 forskjellige nasjonaliteter        fra Norge, Vietnam, [...]

Åpne artikkel

DNT tilrettelagt: Eksempel

DNT tilrettelagt er paraplynavnet for arbeidet DNT gjør for at friluftslivet skal være tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. DNT arrangerer turer og aktiviteter, og  [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

3
mai

Om Paraidrettssenteret i Trøndelag

Paraidrettssenteret i Trøndelag er det første av sitt slag i Norge, og foreløpig også det eneste. I denne artikkelen kan du lese om arbeidet deres. 

Les mer
19
apr

Bilstønad

For mange med funksjonsnedsettelser er bilen eneste mulighet for å kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Stønad til kjøretøy er hjemlet i «Lov om folketrygd», kapittel 10, samt Forskrift om [...]

Les mer
6
feb

Fotoutstilling om hverdagsliv og medborgerskap

På FN´s internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelser, fredag 3. desember 2021, åpnet fotoutstillingen «Ulike hverdagsliv» ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for helsefag i Sandnes [...]

Les mer