Kunnskapsbankens artikler om

CRPD

Nytt søk

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle mennesker har fordi vi er mennesker. Til tross for at denne definisjonen har stått fast siden Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948), [...]

Åpne artikkel

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

På siden til prosjektet, ELPIDA, står det at e-plattformen inneholder seks moduler som tar sikte på å gi opplæring, bevisstgjøring og /eller holdningsendring innen temaer som [...]

Åpne artikkel

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I de fire første film ser vi på selvbestemmelse ut i fra fire ulike perspektiv. Alle 8 filmene er hver og en på rundt 5 minutter. I første film ser vi på selvbestemmelse og rettighetene vi [...]

Åpne artikkel

Beboere deltar i ansettelsesprosessen: Eksempel

I følge Therese Nordnes Skaret, avdelingsleder for Bemannede Boliger, har Lillestrøm kommune jobbet grundig med Helsedirektoratets veileder, Gode helse- og omsorgstjenester til personer med [...]

Åpne artikkel
Bilde av forskergruppa

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

Målet med forskerkurset er at personer med utviklingshemming lærer om: Hva forskning og forskningsprosjekt er Hvordan jobbe i et forskningsprosjekt Hvordan samarbeide med andre i forskning [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

19
apr

E-plattform for foreldre til barn med utviklingshemming

Seks organisasjoner fra fem europeiske land, har kommet sammen for å lage en e-læringsplattform for foreldre til barn med utviklingshemming. 

Les mer
4
jan

Selvbestemmelse, samtykke og beslutningsstøtte

I vår tid utfordres tradisjonene, og vår mulighet til å velge økes gitt at vi imøtekommer de kravene som stilles for å være konkurransedyktig. Vi sikter mot livskvalitet, samtidig som at materielle [...]

Les mer
24
aug

Beboere deltar i ansettelsesprosessen: Eksempel

Lillestrøm kommune inkluderer tjenestemottakerne i utlysningsprosessen når vernepleiere og terapeuter skal ansettes i kommunens boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenestemottakerne tar [...]

Les mer