Kunnskapsbankens artikler om

Psykisk helse

Nytt søk

Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

  Forekomst av psykiske lidelser Rapporter fra NAKU om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester, utgitt i 2007 og 2008, oppsummerer nasjonal [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Lovverk og statlige føringer

Pasient- og brukerretighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, er regulert i Lov om pasient- og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Eksempel samarbeid i bofellesskap

Liv Nygård, som vi snakket med i 2011, forteller at hun nettopp har blitt pensjonist, og etter en hyggelig prat henviser Nygård oss videre til Thale Valland som er ny leder. Kalhagen bofellesskap [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og depresjon

Depresjon er en av de psykiske lidelsene som forekommer oftest i befolkningen (Knudsen, 2020). Forskningen viser at personer med utviklingshemming oftere utvikler psykiske lidelser enn befolkningen [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

22
mar

E-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemming

Stiftelen SOR har utviklet flere e-læringskurs for alle som jobber for personer med utviklingshemming. Kursene har tema som å arbeide i andres hjem, fritid, kultur og venner, utfordrende atferd [...]

Les mer
4
jan

Tvang og makt: Utfordrende atferd og årsak

Utfordrende atferd er den korrekte betegnelsen vi skal bruke når vi snakker om atferd som kan være vanskelig for brukeren eller de som er sammen med og omgås brukeren. Årsaken til at man ønsker å [...]

Les mer
26
sep

Psykisk helse: Forskning

Nasjonale og internasjonale studier tyder på at personer med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykiske lidelser enn befolkningen generelt. I denne artikkelen har vi oppsummert [...]

Les mer