24.10 - 25.10Oslo

En SOR-konferanse om tvang og makt i tjenestene til personer med utviklingshemming

For å finne mere informasjon for denne konferansen gå til nettsiden til SOR