Samhandling

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Koordinere = å virke sammen
Det er et sterkt fokus i offentlige føringer og lovverk på at brukere skal møte et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Men tross fokuset tyder mye på at det er et sprik mellom forventningene og den virkeligheten brukere og pasienter opplever. Selv om mange hevder at utviklingen går i riktig retning, er det mange som ikke får tilbud om individuell plan, pårørende uttaler at de kjemper mot tjenesteapparatet og mange koordinatorer sliter med å fylle rollen sin slik det forventes. Du kan lese mer om hvilke oppgaver som ligger til koordinatorfunksjonen, om rett og plikt til koordinator og samhandling og hvilke erfaringer og utfordringer koordinatorer i kommunen opplever.

Hovedreportasjen i dette nummeret av UTVIKLING er fra Askøy kommune, en kommune som satser på samhandling i tjenesteytingen. Kronikken er skrevet av Inga Karin Ellingsen Aune, førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har i mange år vært opptatt av koordinatorfunksjonen og de mulighetene som ligger i samhandlingsverktøyet individuell plan. Også andre lærerkrefter og studenter ved HIST har bidratt i dette nummerert av Utvikling.

Du kan lese det elektronisk fra lenken under.
 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon