Pårørende- en ressurs

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Temaet for magasinet Utvikling i juni er pårørende og pårørendesamarbeid. Du kan lese om hvordan pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene kan spille hverandre gode. Pårørendes kunnskap om sitt familiemedlem er viktig for at tjenesteyterne skal kunne gi gode tjenester, og måten tjenesteapparatet møter og samarbeider med pårørende er svært avgjørende for at pårørende skal kunne stå i de krevende omsorgsoppgavene. 

I Utviklings reportasje møter du familien Brox og Forøy i Tromsø kommune som har positive erfaringer med tjenesteapparatet. Kronikken er skrevet av Kristin Molvik Botnmark og har fått tittelen: «Møt meg der jeg er. I all min utilstrekkelighet».  Botnmark trekker frem kontinuitet, helhetlig tilnærming, grenseoverskridende samarbeid og en god porsjon raushet som nøkkelen til et godt samarbeid. I artikkelen «Fortsatt en vei å gå» beskriver Karen Kaasa, helse- og omsorgssjef i Larvik kommune, at ansatte i kommunene trenger både kunnskap, ferdigheter og evne til å møte pårørende på en støttende og aksepterende holdning.  Ellers finner du som vanlig tips til videre lesing og fordypning om hovedtemaet og annet stoff som kan være nyttig for deg som yter tjenester til personer med utviklingshemming.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon