Nytilsatt ved NAKU

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av Anna Chalachanová. Fotograf er Marie von Krogh

Anna Chalachanová er vår nye kollega på NAKU. Hun er utdannet vernepleier med master i sosialt arbeid og doktorgrad i diakoni, verdier og profesjonell praksis. Vi har snakket med Anna.  

Hvordan har du begynt å jobbe med personer med utviklingshemming?
Min inngang til arbeid med personer med utviklingshemming kan beskrives som uvanlig eller tilfeldig. Jeg er født og oppvokst i Slovakia. Da jeg ble ferdig med videregående skole kom jeg ikke inn på studier jeg ønsket meg. I påvente av ny mulighet for å søke et år senere hadde en venninne av meg fått meg til å jobbe i en institusjon for personer med utviklingshemming som lå i utkanten av en landsby ikke langt unna den byen jeg bodde i da.

Jeg har på den måten, ved en tilfeldighet, begynt å jobbe med personer med utviklingshemming. Jeg trivdes med dette arbeidet veldig godt, selv om jeg så at det var en institusjon og mye av rammebetingelser ikke fungerte bra for de personene som bodde der. Det var lite de kunne bestemme selv, de fikk ikke bestemme hvordan de ville bo eller utforme hverdagen sin slik de selv ønsket det. Denne erfaringen førte meg til endring av mine studieønsker og når året var omme søkte jeg meg inn på spesial pedagogikk med særlig fokus på arbeid med personer med utviklingshemming. Tilfeldigvis hadde dette programmet i Slovakia samarbeid og utvekslingsprogram med da vernepleierhøgskolen på Nærland (nå VID Vitenskapelige Høgskole) som førte meg til vernepleierutdanning i Norge og min videre arbeid med personer med utviklingshemming i Norge og Slovakia.

Hvilken erfaring har du med arbeid med personer med utviklingshemming?
Jeg ble ferdig utdannet som vernepleier i 2002 og har siden jobbet med personer med utviklingshemming på ulike måter. Både i botilbud, som fritidskontakt, gjennom oppfølging av vernepleierstudenter i praksis, og de siste årene gjennom forskningssamarbeid og utvikling av høyskoletilbudet i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming som drives som prosjekt støttet av stiftelsen DAM. Forskningssamarbeid med personer med utviklingshemming gir oss innblikk i hva som er viktig for personer med utviklingshemming og hvilke temaer de er opptatt av. Vi utvikler i fellesskap kunnskap om barrierer personer med utviklingshemming erfarer i samfunnet og vi prøver å finne ut av hvordan disse barrierene kan bygges ned slik at personer med utviklingshemming kan delta i samfunnet som alle andre. Temaer vi utforsker er basert på hva personer med utviklingshemming selv ønsker å vite mer om som for eksempel helse, tilgang til arbeidslivet eller høyere utdanning.

Hva fikk deg til å si ja til samarbeid med NAKU?
Jeg har hatt kjennskap til NAKU som underviser ved vernepleierutdanningen og har fulgt med på de ulike prosjektene NAKU står bak for og hvordan de fremmer kunnskap om utviklingshemming gjennom kunnskapsbanken både for fagpersoner og personer med utviklingshemming. NAKU er et viktig kompetansemiljø som fremmer kunnskap om utviklingshemming slik at personer med utviklingshemming kan leve gode hverdagsliv. Jeg gleder meg til å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort og utvikle noe nytt som fagmiljøet og personer med utviklingshemming kan ha nytte av.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon