Nytilsatt ved NAKU

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Anne Marit Bygdnes

Anne Marit Bygdnes er vår nye kollega på NAKU. Vi har spurt Anne Marit om å fortelle om sin arbeidserfaring. 

På ungdomsskolen hadde jeg arbeidsuka på Trastad Gård, som var sentralinstitusjon for personer med utviklingshemming i Nord-Norge. Dette gjorde meg nysgjerrig og da jeg var ferdig med videregående, fikk jeg jobb på institusjonen. Min første jobb var med en selvskadende ungdom. Det skjedde en faglig og ressursmessig styrking av miljøet, og ved systematisk arbeid ble selvskadingen redusert.

Etter endt vernepleierutdanning arbeidet jeg med et barn med utviklingshemming i Oslo. Vi arbeidet etter læringsmetodene til Ole Ivar Løvaas med å lære barn oppmerksomhet, konsentrasjon og utholdenhet, og bygget videre med språk, sosiale- og ADL-ferdigheter. Barnet gled godt inn i miljøet i barnehagen.

Jeg jobbet så noen år i barne- og ungdomspsykiatrien, før jeg flyttet nordover og begynte som lærer på vernepleierutdanning. Tidlig på 90-tallet ble det lagt til rette for at lærerne på høgskolen skulle få lektorkompetanse, og korteste vei til lektorkompetanse for meg var hovedfag i sykepleievitenskap. Jeg ble cand. san. i 1998 og skrev hovedoppgave om toalett-trening av personer med utviklingshemming. Annet utviklingsarbeid jeg har gjort er kartlegging av bruk av psykofarmaka, hvordan etablere gode søvnvaner, overvekt- og fedmeproblematikk, etiske utfordringer, utredning og diagnostisering, og screening av demens. Alle emnene har vært knyttet til personer med utviklingshemming.

Jeg har også arbeidet i habiliteringstjenesten, og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Den kommunale jobben var i hovedsak knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, om forebygging av bruk av tvang. Personer med utviklingshemming har vært utsatt for mye tilfeldig og dårlig planlagt omsorg. Kapittel 9 har etter mitt syn vært et viktig tiltak for å bedre faglighet og styrke rettssikkerheten for denne gruppen.

I min jobbet i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten (USHT), kom jeg i kontakt med NAKU. USHT skal styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom fag og kompetanseutvikling.  Helsedirektoratet gir USHT oppdrag og de siste 4-5 årene har kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming vært et av satsningsområdene. NAKU ble en viktig samarbeidspartner både i utarbeidelse av fagnettverk for ansatte i tjenesten til personer med utviklingshemming og i seminarer og læringsnettverk som ble gjennomført. Nå har jeg en liten bistilling i NAKU.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon