Ny tilsetting på NAKU - Wenche Hukkelås

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av Wenche Hukkelås

Wenche Hukkelås er vernepleier og bor i Trondheim. I tillegg til å ha tatt vernepleierutdannelsen har hun ulike videreutdanninger som målrettet metodisk miljøarbeid, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og veiledning. 

Hvilken erfaring har du med tjenester til personer med utviklingshemming?
I studietiden hadde jeg en liten helgastilling og var ferievikar i et botilbud for voksne med utviklingshemming. Som nyutdannet vernepleier i 1997 fikk jeg jobb i en barnehage som hadde egen avdeling for barn med ulike funksjonsnedsettelser. Vi var ulike yrkesgrupper som jobbet sammen i tverrfaglig team. Etter noen år begynte jeg å jobbe ved en barneskole med eget tilbud for 20 elever med autismespekterforstyrrelser. Jeg har jobbet i den videregående skole og nå de siste årene i habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) I tillegg har jeg erfaring som støttekontakt og som privat avlastningshjem for barn med utviklingshemming.

Hva har du særlig jobbet med de siste årene?
Jeg har jobbet mest med elever som har behov for opplæring i og bruk av ASK. Generelt har arbeidsdagene mine bestått av tilrettelegging av læringsmiljø og tilpassing av kompetansemål slik at barn og unge med utviklingshemming på lik linje med medelever skal få mulighet til å oppleve- erfare og lære samme mål, men tilpasset sitt funksjonsnivå. 

I habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) bestod arbeidsdagene av å veilede personalet i barnehager, skoler og avlastningsboliger for at de skal kunne yte gode tjenester til barn og unge med utviklingshemming i sin kommune. Aktuelle tema jeg veiledet i er ASK, forebygging av atferd som utfordrer, seksuell helse og tilrettelegging av læringsmiljøet. De siste årene har jeg hatt økt fokus på barn og unges kunnskap om egen kropp, kjønn, seksualitet, vold og overgrep.

Jeg skal være her på NAKU i et engasjement ut året og gleder meg til nye og spennende oppgaver og skal særlig jobbe med temaet oppvekst og utdanning. 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon