Ny fagskole om utviklingshemming

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av informasjonsmateriale for fagskoleutdanning

NAKU sitter i referansegruppen for utvikling av ny fagskole. Fagskolen Vestfold og Telemark har utviklet en ny utdanning for fagarbeidere som jobber i tjenester til personer med utviklingshemming. Utdanningen tar utgangspunkt i det som trengs av kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemming, og bygger derfor i stor grad på veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming».

Utvikling av utdanningen
Starten på denne utdanningen er nærmest en liten treenighet mellom Fagskolen Vestfold og Telemark som var klare og motiverte for å bygge en utdanning for denne delen av helse- og omsorgstjenestene, Sandefjord kommune som hadde behov for å øke kompetansen hos sine ansatte og Vernepleierforbundet som så at det ikke var noen lokale fagskoleaktører i Vestfold som hadde tilbud til tjenesteytere i disse tjenestene. Fra denne henvendelsen i slutten av 2022 har det gått unna. Det er søkt og mottatt midler for utvikling av utdanning, det er utviklet en fleksibel utdanning på 60 studiepoeng og det er nå startet opptak til utdanningen i Samordnaopptak.no. I tillegg til de ansatte i fagskolen har Anders Johansen fra Sandefjord kommune og Bjørn Harald Iversen fra Vernepleierforbundet vært en del av arbeidsgruppen – sammen har de kommet frem til en ferdig utdanning. I utviklingen av utdanningen har man også hatt en kompetent referansegruppe som har bidratt med nyttige og faglige korrigeringer i arbeidet. Gruppen har bestått av fagpersoner fra kommuner, tidligere fagskolestudenter, brukerorganisasjoner, habiliteringstjeneste og nasjonale kompetansemiljø som NAKU og Aldring og helse.

Moduler
Utdanningen har 10-studiepoengsmoduler. 4 av disse modulene er obligatoriske – Innføringsmodul, målrettet miljøarbeid, PAS-modul og en avsluttende modul som binder hele utdanningen sammen. I tillegg så er det flere valgfrie moduler – helseoppfølging, palliasjon, forebygging og regulering av tvang og makt, alternativ og supplerende kommunikasjon og tilpasning av arbeidssituasjon.

Organisering
Utdanningen er organisert som en deltidsutdanning – der man tar 30 studiepoeng i året, og dermed hele studiet i løpet av 2 år. Det er lagt opp til en blanding av digitalundervisning og fysiske samlinger. Digital undervisning 2 timer ukentlig, og 3 til 4 samlinger i året. Dermed er det blitt en utdanning som er mulig å ta for andre enn de som bor i Vestfold og Telemark.

Nå håper arbeidsgruppen på mange søkere til utdanningen – vi vet det trengs kompetanse der ute, og håper dette er et bidrag til økt kompetanse og dermed bedre tjenester.

Fagskolen har utviklet et eget informasjonsmateriale (flyer) om studie. Du kan laste ned dette materiale her

Søk denne utdanningen på Studieoversikten | Søkerportalen (samordnaopptak.no)

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon