NOU 2016:17

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Dette nummeret av magasinet Utvikling ser nærmere på NOU 2016:17 På lik linje. Noe av det aller sterkeste og tydeligste i utredningen, er gjennomgangen av alle punktene Norge bryter i forhold til FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Mange utviklingshemmede, pårørende, søsken til utviklingshemmede, men også andre, er ikke overrasket over funnene. De har lenge visst at sånn er det. Bruddene kommer ikke fordi vi mangler midler i Norge. FN-konvensjonen gjelder universelt, og alle land skal kunne innfri rettighetene konvensjonen gir uten å ha store økonomiske ressurser å sette bak. Flere av bruddene handler om fundamentale og grunnleggende rettigheter og ivaretakelse av disse. Det viktigste er at mennesker og styresmakter tar hensyn til funksjonshemmede og til utviklingshemmede, slik at deres grunnleggende rettigheter blir ivaretatt på lik linje med alle andre.

I reportasjen fra Sarpsborg får vi høre om hvordan sentral politiske mål i kombinasjon med forskning og fagkunnskap omformes til praktisk handling.

Psykologspesialist Leif Hugo Stubrud ved Sykehuset Østfold skriver om miljøarbeidets kunnskapsgrunnlag. En stor del av miljøarbeidet som utføres overfor personer med utviklingshemning, utføres av miljøarbeidere uten formell kompetanse innen helse- og sosialfagene. Mange «ufaglærte» miljøarbeidere gjør en svært god jobb med å bidra til utvikling og et godt liv for andre. Kompetanse er viktig, også formell kompetanse. Det er, og vil fortsatt være behov for miljøarbeidere med formell kompetanse for å kunne ivareta kravet om faglig forsvarlige tjenester. Ved siden av å legge til rette for at miljøarbeidere uten formell kompetanse gis intern opplæring og kursdeltakelse for å bli enda bedre miljøarbeidere, bør det legges til rette for at flest mulig skal tilegne seg formell kompetanse.     

I kronikken får vi høre hvordan Marit Selfors Isaksen, leder for Profesjonsrådet for vernepleiere og medlem av FO`s forubundsledelse og Marianne Solberg Johnsen, nestleder i FO ser på NOUens veklegging av kompetanse.

Som vanlig vil du i tillegg finne mye som er egnet for å lære mer og som kan oppleves som nytt og nyttig. Du kan også lese magasinet elektronisk som pdf fra lenken under.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon