Nå er det snart sommerferie!

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
To personer på et sanserom Copyright: NAKU

I tjenestene til personer med utviklingshemming betyr sommer også ferieavvikling og ferievikarer.

Kunnskaps- og kompetansenivået blant ferievikarene varierer. Noen vil gjennom sommeren ha sitt første møte med tjenestene og personene de skal bistå, mens andre har fått økt sin stilling for sommermånedene. For å sikre god kvalitet i tjenesten og en bra hverdag for personer med utviklingshemming trenger vikarene å få god og grundig opplæring og veiledning i den jobben de skal gjøre overfor den enkelte.  

Vi ønsker at alle i tjenestene skal få en god sommeropplevelse, og har derfor samlet noen tips i denne artikkelen.

Kunnskapsbanken
Kunnskapsbanken er en omfattende database hvor vi har samlet ressurser om utviklingshemming. Målet er å gjøre det enkelt for deg å finne fagstoff, gode eksempler fra praksis, og andre nettressurser og materiell som kan være nyttige i din arbeidshverdag.

Vi har også laget filmen om utviklingshemming som gir en god introduksjon til tjenesteområdet og som tar opp grunnleggende og viktige temaer. Filmen passer både for ansatte som er nye i tjenestene og for de mer erfarne tjenesteyterne som trenger å friske opp kunnskap og kompetanse. Filmen er inndelt i fire deler, men i videoen under ligger hele filmen.  

 

Nettressurs om Helsedirektoratets veileder
Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming  gir retningslinjer for tjenestene og fungerer som et rammeverk for å sikre kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Vi har utviklet en nettressurs tilhørende Helsedirektoratets veileder. I nettressursen, «Temasider om Helsedirektoratets veileder» finner du fagtekster som er basert på forskning, verktøy, gode eksempler fra praksis og andre ressurser som kan være til støtte i arbeidet med å innfri krav og anbefalinger i veilederen. Nettressursen kan benyttes som oppslagsverk ut ifra tema. Påfyll av fagkunnskap gjennom nettressursen vil gjøre det enklere å arbeide med å innfri føringene i veilederen.

Hva sier personer med utviklingshemming om gode helse- og omsorgstjenester? 
Personer med utviklingshemming ga innspill til Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester. I rapporten kan du lese hva personene uttaler om hva er bra og dårlig med hjelpen, om stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten og hva personalet må være gode på. Slike innspill er nyttige for å kunne gi gode tjenester, og fin å benytte i opplæring av ansatte. 

NAKU har etablert ei referansegruppe for å få innspill fra personer med utviklingshemming om NAKUs arbeid. Referansegruppa har uttalt hva som er en god hjelper for meg.  Oppsummert om en god hjelper: 

Kunnskaper og ferdigheter 
- En som kan praktiske oppgaver (som f.eks. å sette på ei vaskemaskin)  
- En som kan å snakke norsk  
- Har gode holdninger og ønsker å lære 
- En som får meg til å oppleve meg hørt og sett (spør meg hvordan jeg har det, og setter seg ned)  
- Tar seg tid til å sette seg ned og prate, ikke skynder seg.  
- Lytter, støtter og oppmuntrer meg  
- Gjøre praktiske oppgaver sammen, samtidig som en snakker sammen.  
- En som har førerkort  
- Hjelper meg å finne informasjon  

Væremåte 
- Gir beskjed hvis en er forsinket eller ikke kommer  
- En som ikke sitter på telefonen  
- En som ikke er brå og stresset  
- Er snill og god (blid og hyggelig)  
- En som ikke får meg til å være i veien i eget hjem  
- Som bidrar til en hyggelig stemning  
- En som prater med hyggelig stemme (ikke irritert og stresset) og på en ordentlig måte (ikke snakket til som et barn) 
- En som har humor og godt humør 
- Innrømmer feil og ber om unnskyldning hvis behov  
- Er løsningsorientert  
- En som tar initiativ og er litt aktiv  
- Er til å stole på  

Relasjoner og trygghet  
- En som jeg er trygg på og kjenner  
- En som forstår meg  
- En som holder det en lover og er til å stole på  
- En som vet hva jeg liker, kan og ikke kan 
- En som kan å trøste meg  
- En som ringer og spør om jeg trenger hjelp  
- En som tar kontakt  
- En som har respekt for mine interesser 
- Følger opp det jeg foreslår  
- En som tar imot når jeg spanderer  
- Tåler at jeg sier ifra uten å bli sur  
- En god hjelper har et godt forhold til foreldrene mine  

Vi oppfordrer ledere og ansatte i tjenestene til å benytte innspillene fra referansegruppa om hva som kjennetegner en god hjelper.

Tanker om selvbestemmelse
Sjiraffen kultursenter i Trondheim har, på oppdrag fra NAKU, laget filmen, Tanker om selvbestemmelse. I filmen møter du seks voksne personer som snakker om selsbestemmelse. De prater blant annet om hva selvbestemmelse handler om og eksempler på tema de bestemmer selv. De snakker også om hva de må ta hensyn til i omgivelsene rundt de, som blant annet vaktskifte. 

 God sommer!

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon