Nå er det snart kommune og fylkestingsvalg, også for personer med utviklingshemming

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

FN-konvensjonen om Rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) artikkel 29 innledes slik: “Partene skal garantere mennesker med nedsatt funksjonsevne politiske rettigheter og mulighet til å nyte disse på lik linje med andre (..)”. 

Hvis vi skal ha håp om å øke valgdeltagelsen hos personer med utviklingshemming, må vi forholde oss aktivt til noen faktorer som hindrer deltagelse i dag. For det første må en fjerne praktiske hindre for valgdeltakelse. Den som skal avgi stemme bør i god tid få tilgang til tilrettelagt informasjon om hva det vil si å stemme og om de ulike partienes politikk. Den som skal avgi stemme, må kunne komme seg til stemmelokalet med valgkort og legitimasjon eller få anledning til å forhåndsstemme. Dette krever planlegging hvis det er behov for ledsager og/eller transport. I stemmelokalet må velgeren få hjelp til å sette seg inn i hvordan han/hun skal forholde seg under stemmegivning. Har personen behov for hjelp i stemmeavlukket, kan etter personen etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. Den som trenger ledsager eller bistand for å få stemt, må ikke hindres av økonomiske årsaker eller på grunn av manglende personalbistand. For det andre må tjenesteytere være bevisst på at personer med utviklingshemning har fulle borgerrettigheter, og at dette omfatter retten til å stemme. 

NFU Trondheim kjører egne kurs for personer med utviklingshemming. Du kan lese mer om deres arrangementer knyttet til valg på denne siden

TvBra har tidligere laget egne valgsendinger som kan streames fra deres hjemmeside. I tillegg er de i gang med å lage nye valgsendinger i forbindelse med høstens valg. Følg med på TvBra sine sider

Godt valg :)

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon