Minoritet og funksjonhemming

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Dette nummeret av Utvikling handler om personer med minoritetsbakgrunn og som selv har, eller som har barn med en funksjonsnedsettelse.  Det kan være en stor utfordring å ha en annen kultur- bakgrunn med annet språk og i tillegg forholde seg til det norske hjelpeapparat for å få tjenester en selv trenger på grunn av funksjonsnedsettelse, eller som et funksjonshemmet barn trenger.  

Flere i dette nummeret av Utvikling beskriver utfordringer med et hjelpeapparat som kan oppleves fragmentert og uoversiktlig. Da er det viktig å ha gode hjelpere både til å få oversikt over rettigheter og tjenester som ivaretar individuelle behov. I hovedreportasjen møter vi Mitra, foreldrene og representanter fra kommune og barnehage som opplever at samarbeid og koordinerte tjenester er helt nødvendig for et godt tilbud. 

Artikkelen i dette nummeret av Utvikling tar opp situasjonen til en ellers lite omtalt gruppe, samer med funksjonsnedsettelse. Utfordringene det vises til fra forskning på temaet, er at den samiske tilhø­righeten lett oversees i møte med velferdstjenestene. Språkproblemer fører til at informasjon og hjelpe­ tilbud blir mangelfull. Eksemplene i artikkelen viser at kulturelle og språklige barrierer skaper strukturell diskriminering.  

Det er viktig at den enkelte og den enkelte familie blir sett og forstått. Dette krever høy kompetanse og god kulturforstå­else i tjenestene. Som kronikken viser: «Minoritetsfamilier med barn med funksjonsnedsettelse bringer inn nye perspektiver på hvordan man kan jobbe i fellesskap for å sikre at brukerperspektivet blir ivaretatt». 

Du kan laste nummeret elektronisk fra lenken under. 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon