Helsedirektoratets veileder som en del av internkontrollen

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av teksten - Ragna Ringdals dagsenter

Helsedirektoratets veileder som en del av internkontrollen
Ved Ragna Ringdals dagsenter er Helsedirektoratets veileder til gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming en del av deres internkontroll. Dagsenteret er for tiden inne i en endringsprosess hvor de jobber med blant annet med implementering av positiv atferdsstøtte (PAS) og fag- og journalsystemet Omhu. I dette arbeidet ønsket de å få overblikk over dagens status og hvorvidt de ulike tilbudene treffer. I dialog med NAKU ble de kjent med Kristiansand kommune sitt arbeid med veilederen, og om hvordan de har tilpasset Helsedirektoratets kartleggingsverktøy til eget bruk. Dette er begge kartleggingsverktøy som tar sikte på å gi en oversikt over status innen aktuelle tjenester.

Fagkoordinatorene, Martin Olsen, Linda Mella og Mai-Britt Høiås, har sammen med faglig rådgiver, Ingeborg Kraabøl, utarbeidet en versjon som er tilpasset den funksjon som dagsenteret har. Her kan du se en kopi av kartleggingsskjemaet som nå er en del av deres internkontroll.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon