Frode Dragsten - ny kollega

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av Frode Dragsten

Frode Dragsten er vernepleier på 47 år som bor i Trondheim. I tillegg til å ha tatt vernepleierutdannelsen har han master i funksjonshemming og samfunn fra NTNU. 

- Hvilken erfaring har du med tjenester til personer med utviklingshemming Frode? 
- Jeg kommer fra en institusjonskommune (Klæbu) og er blitt godt kjent med personer med utviklingshemming i min oppvekst. Jeg begynte å jobbe innenfor dette fagfeltet først som sommervikar i Klæbu i 1998 og senere som utdannet vernepleier i Trondheim kommune.  
-Jeg har arbeidet med personer med utviklingshemming i hele mitt ca 25 års lange arbeidsliv. Har jobbet i kommunal omsorg, ved sentral fagenhet for tvungen omsorg og i de ca 15 siste årene ved Habiliteringstjenesten for voksne.  

-Hva har du særlig jobbet med de siste årene?  
-Det er mye forskjellig. Jeg begynte som mange andre som en forsiktig nyutdannet vernepleier som forsøkte å finne min plass i en erfaren personalgruppe. Arbeidet besto i oppfølging av personer som i tillegg til utviklingshemming, hadde både autisme og andre psykiske vansker som tidvis utfordret oss med en del frustrasjon og sinne. Kombinasjonen utviklingshemming og atferds som utfordrer har senere blitt en stor del av min arbeidshverdag og som også ledet til tema for min masteroppgave.  

-Ved Habiliteringstjenesten for voksne er jeg så heldig å bli kjent med ett veldig brett spekter av personer med ulike former for bistandsbehov og deres hjelpere. Jobben her har i hovedsak dreid seg om veiledning av personalgrupper knyttet til ulik problematikk for at de bedre skal kunne yte  bedre tjenester til tjenestemottakere. Dette arbeidet innebærer i tillegg noe jobbing på systemnivå blant annet for å bistå at personer med utviklingshemming får de tjenester de har behov for.  

- Vi på NAKU kjenner jo deg godt fra før da vi jo har hatt gleden av å ha deg som kollega også tidligere! 
- Ja stemmer at jeg har vært her en liten periode tidligere. Jeg hadde et kort engasjement i slutten av  2016. Jeg er nå tilbake i en 60 prosent stilling i et engasjement ut dette året. En stilling som jeg kombinerer med fortsatt jobbing ved Habiliteringstjenesten for voksne. 
- Jeg gleder meg til å få nye og spennende arbeidsoppgaver både innenfor kunnskapsbanken og andre ande aktuelle prosjekter ved NAKU. 

 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon