Bufdir har lansert e-læring om CRPD

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Illustrasjon av mennesker som bygger puslespill Copyright: Bufdir

Bufdir har lansert e-læring om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). CRPD er en konvensjon som beskytter menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. I utvikling av dette kurset har NAKU bidratt med innspill og tilbakemeldinger i arbeidsprosessen.  

Bufdir informerer om at gjennom å ta dette e-læringskurset får du en grundig forståelse av CRPD og konvensjonens betydning i ulike sektorer. Kurset vil også gi en solid innføring i CRPDs grunnleggende prinsipper og hvordan disse prinsippene anvendes i praksis. 

Hva kan du forvente? 
Kurset vil gi deg økt kunnskap om konvensjonen og hvordan konvensjonen kan brukes i ditt arbeid. I dette kurset vil du: 

- Utforske betydningen av inkludering og tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse. 
- Få en økt forståelse av diskriminering og barrierer som påvirker personer med funksjonsnedsettelse. 
- Øke forståelsen for hvordan CRPD-prinsippene kan brukes som verktøy for å fremme likestilling. 
- Lære strategier for hvordan du som leder eller medarbeider kan bidra til å skape et mer tilgjengelig og inkluderende samfunn. 

En av filmene i e-læringen handler om paradigmeskifte i CRPD. 

Kurset finner du her:
- For eksterne - Bufdirs læringsplattform
- For ansatte i kommunen- KS-læring.  

E-læring om likestilling og mangfold 
5. mars vil Bufdir også lansere et kurs om likestilling og mangfold rettet mot kommunalt- og statlig ansatte, som gir en god introduksjon til aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon