Kunnskapsbankens artikler om

Foreldre med utviklingshemming

Nytt søk

Forskning: Foreldre med kognitive vansker

Foreldre med kognitive vansker – hvem er de?  Kognitive vansker beskrives ofte som utfordringer knyttet til mentale prosesser som persepsjon, tenkning, læring, problemløsning og [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children - PYC, er et foreldreveiledningsprogram oversatt til norsk språk og kultur av Anne Thronsen og Ellinor Young. PYC egner seg til veiledning av foreldre med behov for [...]

Åpne artikkel

Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Bakgrunnen for studien er at kunnskapen om foreldre med utviklingshemming eller kognitive vansker er svært begrenset. Det vil si, i Norge fins det svært lite, og nesten ingen ting av nyere dato – men [...]

Åpne artikkel

SUF-Kunskapscentrum, et prosjekt om foreldre med kognitiv svikt

SUF-Kunskapscentrum vender seg til representanter fra barnevernet, skolen, sosialtjenesten, habilitering og psykiatri mm. SUF jobber med informasjon, kunnskapsformidling, kompetanseutvikling, [...]

Åpne artikkel

Eksempel: Foreldreveiledning til foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser

PYC -  Parenting Young Children PYC er utviklet ved Parenting Research Centre (PRC) i Australia og er et foreldreveiledningsprogram i hovedsak for foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

8
mar

Forskning: Foreldre med kognitive vansker

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt gruppe med forskjellige utfordringer og hjelpebehov i foreldrerollen. Forskning viser at mange har gode [...]

Les mer
8
mar

Eksempel: Podcast om Parenting Young Children (PYC)

Foreldre med kognitive vansker er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer og hjelpebehov i foreldrerollen. Foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children - PYC, er et veiledningsprogram [...]

Les mer
8
jan

Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

NTNU Samfunnsforskning utga i 2014 rapporten «Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet». Denne rapporten presenterer en studie av familier der en eller begge foreldrene har [...]

Les mer